Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 20 oktober 2003 | door Redactie

0

Plaatselijke Belangen zeer teleurgesteld over gemeente

De plaatselijke besturen van de 18 dorpen voelen zich in de kou gezet. Ten eerste heeft de gemeente de besturen niet betrokken bij de totstandkoming van het raadsprogramma. Pas een jaar na vaststelling ervan kon er over gediscussieerd worden. Of dit ook de bedoeling was, viel gezien de ongelukkige plaats op de werklijst zeer te betwijfelen. Ten tweede zijn de besturen blij gemaakt men een dode mus. Wat in juli 2003 is vastgesteld, wordt nu – als de raad ermee instemt – van tafel geveegd. Tot slot wordt dorpsbelang niet serieus genomen.

De gemeente heeft zich voorgenomen opener te zijn, beter te willen communiceren met haar burgers en af te willen van het negatieve imago. De onsympathieke naam ‘Blunderhim’ moet definitief tot het verleden behoren. Hierin is men tot dusver nauwelijks geslaagd, aldus het merendeel van de Plaatselijke Belangen. De besturen worden in hun ogen niet als serieuze partner gezien. Men is in Grou wel bewust van de noodzaak van een dorpsbeheer of dorpsbelang, maar wil ze hierin blijkbaar niet verder ondersteunen.

Ook het bestuur van Plaatselijk Belang Irnsum wacht met spanning het uiteindelijke bezuinigingsverhaal af. Want hoe komt het bijvoorbeeld met de inhoudelijke standpunten van de bijna gereed zijnde dorpsvisie? En wordt de dorpencoördinator, die een zeer belangrijke rol zou moeten vervullen tussen dorpen en gemeente, ook wegbezuinigd? Verdwijnt de bibliobus? Moeten de sportverenigingen straks al het (groot) onderhoud voor hun rekening nemen? En heeft de net geïnstalleerde speeltuincommissie nog toekomst als de subsidies wegvallen?

Morgenavond is er een eerste hoorzitting in het kader van deze voorgenomen bezuinigingsronde. De besturen van dorpen krijgen dan de mogelijkheid te reageren op de voorgestelde maatregelen. Ze zullen daar ook zeker gebruik van gaan maken. Ook Jirnsum. Vervolgens gaan op 27 oktober a.s. de gecombineerde raadscommissies inhoudelijk discussiëren over de lijst en de consequenties. Op 11 november a.s. moet de gemeenteraad de uiteindelijke begroting vaststellen. Wordt vervolgd …

Voor het complete pakket van voorgestelde maatregelen verwijzen wij u naar de website van de gemeente Boarnsterhim.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen