Nieuws no image

Gepubliceerd op 12 december 2002 | door Redactie

0

Plannen dorpshuis vorderen gestaag

Zo is de welstandscommissie Hûs en Hiem reeds van oordeel dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Ook de melding aan de gemeente Boarnsterhim i.v.m. de wet milieubeheer is inmiddels beoordeeld en voldoet eveneens aan de daaraan gestelde eisen. De Art.19 procedure loopt nog. Deze procedure kan erg lang duren, gemiddeld een half jaar tot meer dan een jaar. Het bestuur verwacht ook hier een vlotte afhandeling.

In de tussentijd gaan de beleidsbepalers van het dorpshuis verder met de aanvraag van subsidies, het afsluiten van een hypothecaire lening, sponsoring en onderzoek naar wat er met zelfwerkzaamheid kan worden gedaan. De verdere voortgang wordt steeds weer besproken met SDF en architect Zijlstra.

De oproep in de Stim van november heeft helaas geen kandidaten opgeleverd. Vooralsnog dus nog geen commissieleden. Wel zijn er reacties ontvangen van dorpsgenoten welke graag willen helpen bij de verbouwing. Uit de enquête, gehouden door plaatselijk belang, een jaar geleden hebben ook veel inwoners aangegeven dat zij bij klussen of andere activiteiten willen helpen.

In het kader van voornoemde nodigt het bestuur alle dorpsgenoten uit. Deze bijeenkomst zal worden gehouden op dinsdag 7 januari 2003 om 20:00 uur in – uiteraard – het dorpshuis.

Daarnaast organiseert men op 14 februari 2003 een speelfilm. Dit in navolging van het succes van de film ‘Nynke’, welke vorig jaar maart aan de inwoners werd getoond. Nu zal de speelfilm ‘Ja Zuster, Nee Zuster’ er draaien. Kaarten kunnen via het bestuur gereserveerd worden.




Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen