Nieuws

Gepubliceerd op 24 oktober 2014 | door Redactie

0

Presentatie boek ‘Historische Wandelroutes Jirnsum’

Op donderdag 27 november wordt in het dorpshuis van Jirnsum een nieuw boek gepresenteerd over de historie van Jirnsum, met als titel “Historische Wandelroutes Jirnsum”.

Hiermee willen we de “rijke” historie van Jirnsum onder de aandacht brengen en de belangstelling voor ons dorp vergroten. We hopen dat het mensen zal verbinden, zodat er nieuwe initiatieven ontstaan waardoor Jirnsum weer op de kaart komt als in het verleden. Een leefbaar Jirnsum is iets dat wat we allemaal willen.

De geschiedenis van Jirnsum wordt in dit boekwerk verteld in 24 korte hoofdstukken. Het verhaal is verdeeld over 3 wandelroutes, elk met 8 vertelplekken. Belangstellenden kunnen deze korte routes los van elkaar volgen, of gewoon thuis op de bank lezen. Bij elke “vertelplek” wordt een stukje van de dorpshistorie uit de doeken gedaan. Wie alle hoofdstukken leest krijgt een aardig totaalbeeld over de historie van Jirnsum.

Uiteraard bevat dit boekje niet de complete dorpshistorie. Wel biedt het een laagdrempelige kennismaking met de geschiedenis en ontwikkeling van het dorp sinds de vroegste bewoning. Daarnaast geeft elk hoofdstuk een koppeling naar www.irnsum.nl voor meer informatie en achtergronden. Deze website over de historie van Jirnsum wordt volledig hernieuwd, met o.a. Google Maps voor plaatsbepaling van historische bijzonderheden.

Edse-Wiersma-automobielbedrijf-foto-9juni1945Edse Wiersma Automobielbedrijf  

Het programma op donderdagavond 27 november in het dorpshuis van Jirnsum begint om 20:00 uur. Er is een korte historische inleiding met vertoning van oude foto’s, een toelichting over het project, de presentatie van het officiële dorpswapen met de dorpsslogan en de aanbieding van “Historische Wandelroutes Jirnsum”. De avond wordt muzikaal opgeluisterd door zangeres Grytsje Kingma, die speciaal voor deze gelegenheid een ballade over “Earme Antsje” uit Jirnsum schreef. Zij zal dit lied voor de eerste maal in Jirnsum zingen! Langs deze weg willen wij inwoners en oud-inwoners uitnodigen hierbij aanwezig te zijn.

Stichting Molehiem beleeft dit najaar haar 12 ½ jarig jubileum en wil daarom ieder huishouden in Jirnsum een exemplaar van dit boekje aanbieden. Dat zal in de week na deze presentatie huis aan huis worden bezorgd. Informatie over verkooppunten voor andere belangstellenden verschijnt t.z.t. op de historische website www.irnsum.nl.

Het boek is geschreven door Symen Schoustra. Het project is een initiatief van Bastiaan Blaauw, Robert Nugteren en Ronald de Haan.

Bastiaan Blaauw
Robert Nugteren
Ronald de Haan

Dorpshuis “It Kattehûs”
Rijksweg 180 (bij de hervormde kerk)

Contactpersoon: Ronald de Haan, tel. 06-51607082

 

 

BordaaHus-en-naaiatelier-foto-aug-1962

            BordaaHus en naaiatelier

 
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen