Scholen no image

Gepubliceerd op 28 september 2011 | door Redactie

0

Presentatie Jirnsumer schoolgebouw

De bouwheer (’t Onderwijsbureau uit Meppel), vertegenwoordiging van de LindHorst huisvestingsadviseurs bv, de beide schoolbesturen en -directies en vertegenwoordiging van de gemeente Boarnsterhim kozen kortgeleden uit 5 presentaties van architecten – een prijsvraag als het ware – unaniem voor het ontwerp van Ron Verduijn van Van Hoogevest Architecten. Tijdens deze eerste presentatie kon de architect het plan laten zien en uitleggen hoe de denkwijze bij het ontwerp is.

Een gebouw dat aan de noordzijde de gymnastiekzaal en berging heeft, aan de zuidzijde de leskant waarbij direct zonlicht wordt gefilterd door lamellen die aan de verschillende kanten een eigen kleur hebben. Een dak bekleed met sedum voor o.a. isolatie en een daktuin zijn verrassende ideeën. Van binnen is het een gebouw dat zo flexibel is dat het twee scholen kunnen zijn, maar evengoed één school. Multifunctionele ruimten die door de gebruikers gedeeld kunnen worden of die juist zorgen voor een afscheiding.

schoolontwerp

 

Uiteraard werden er ook vragen gesteld die grotendeels werden beantwoord. Onderwerpen die o.a. aan de orde kwamen:
– De verkeersdrukte die voorzien wordt, de verkeersveiligheid voor fietsende kinderen enzovoorts. De bedoeling is om een zogenaamde ‘kiss and ride’ (of tút en derút)-zone aan te leggen, waarbij heit of mem hun kinderen veilig en aan de goede kant van de weg kunnen laten uitstappen. Hoe de routes logisch lopen in Jirnsum wordt nog onder de loupe gelegd. In ieder geval moet de straat op dat plekje breder worden, of dat nu de Douwemastrjitte of de Dekemastrjitte wordt. Hiervoor zal de bouwheer overleg voeren met de gemeente maar is ook meedenken van Plaatselijk Belang gewenst.
– De buitenschoolse opvang is niet opgenomen in dit plan omdat zij daarin niet meebetalen. Het gebouw is voor onderwijs en al hoe belangrijk een locatie voor buitenschoolse opvang is, de geldstroom voor onderwijs is een andere dan die voor buitenschoolse opvang.
– Hoewel sportverenigingen in Jirnsum maar al te graag een ruimere en hogere zaal willen, lijkt het er vooralsnog niet op dat daar ook geld voor is. Verenigingen en bedrijfsleven willen wel iets investeren, maar de gemeente berekent op alléén de normen voor een gymnastiekzaal. Het ontwerp is wel zo dat dit nog aan te passen is, mocht op korte termijn toch financiering tevoorschijn komen via andere kanalen.

In tijd is het zo dat na deze presentatie een ontwerpfase volgt, waarna pas de voorbereidingen van start gaan. Daarna volgt aanbesteding, uitvoering en oplevering. In de fases die volgen zal ook de inbreng van ouders via hetzij de de beide ondernemingsraden, hetzij via de directies, meer kunnen meespelen.
Tot slot was iedereen natuurlijk benieuwd wanneer de kinderen voor het eerst les kunnen krijgen in dit mooie gebouw. Volgens het schema zou dit met ingang van schooljaar 2013-2014 kunnen.

{chronocontact}Contact_RaadDePlaat{/chronocontact} 
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen