Nieuws

Gepubliceerd op 10 januari 2017 | door Redactie

0

Presentatie plannen herinrichting Rijksweg

Het eerste voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Rijksweg en het plein aan de Wijde Steeg-Kerkebuurt, zijn klaar. Op donderdag 26 januari om 19.30 uur worden deze gepresenteerd in MFC It Kattehûs.

Sinds het najaar wordt er gewerkt aan plannen voor herinrichting van delen van de Rijksweg in Jirnsum. Het gaat hier om drie deelgebieden; de zuidelijke en de noordelijke toegang (tot en met het kombord bij Koopcentrum Frits) van de Rijksweg en het plein aan de Kerkebuurt. Al in 2009 is er een intensief traject geweest met het dorp/werkgroep Wonen, Verkeer en Groen, met als resultaat een inrichtingsplan voor het dorpsplein. De ontwerpuitgangspunten die toen zijn opgesteld en de dorpsvisie vormen samen de basis voor het herziend inrichtingsplan voor het plein en de entreegebieden. Een werkgroep van dorpsbelang heeft samengewerkt met de gemeente om tot een eerste voorlopig ontwerp te komen. Iedereen is van harte uitgenodigd voor de informatieavond over deze plannen.
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen