Nieuws no image

Gepubliceerd op 17 maart 2004 | door Redactie

0

Produktie ‘oarlochskoeke’ van Jirnsum naar Molkwar

Wellicht was het ook niet algemeen bekend, deze oarlochskoeke-bakkerij van Gabe Kiestra, die het geheime recept daarvan doorkreeg van vader Pieter Kiestra. In het boek “Fan Terp nei Terprâne” lezen we over de lokatie waar dit ambacht werd uitgeoefend: By it grutte hûs fan de eardere SRV-winkel wie tsientallen jierren lang in bakkerij fan û.o. D eRuiter, Hellinga en Kiestra. De oarlochskoeken dy ’t Kiestra sr. op hege leeftyd noch bakte, binne ferneamd.

De bakkerij was gevestigd in de voormalige RK-kerk (aan het huidige Efterom). Toen na de roerige reformatietijden ook katholiek Jirnsum weer wat in rustiger vaarwater kwam, kon in 1709 pastoor Joh. de Jager de eerste steen leggen voor een eigen kerkgebouw. Verscholen achter de pastoorswoning (op de plaats van de v.m. SRV-winkel) deed deze kerk dienst tot 1866. Het bouwjaar 1709 is nog op de gevel zichtbaar.

Het ontstaan van de oarlochskoeke-bereiding is een “nijsgjirrich” verhaal. We citeren uit een Stim fan Jim-rubriek “De bewenners fan….”, waarvoor de dorpskrantmedewerkers Grietsje de Vries en Piet Posthumus een bezoek brachten aan Gabe en Klaske Kiestra…
Natuurlijk komt het gesprek op de bekende oarlochskoeke van Kiestra. Interessant is het te weten dat deze haar oorsprong in de oorlogsjaren van 1914-1918 in Friens heeft gekregen, waar destijds de pake van Gabe bakker was. Door het niet voorhanden hebben van witmeel werd met roggemeel geëxperimenteerd en zo is het noodgedwongen ontstaan. Het geheim van deze “koeke” ging over van vader op zoon, enz. Dat geheim is niet zozeer de gebruikte ingrediënten maar de hoeveelheden. Om niet van deze geheimen ontfutseld te worden gebruikte de vader van Gabe diverse steentjes, in plaats van, maar wel overeenkomend met geijkte gewichten, wanneer er pottenkijkers in de buurt waren.

Trouwe Kiestra-koeke-kopende-klanten zullen het inmiddels hebben ontdekt, de bekende Jirnsumer specialiteit is kwalitatief gezien onveranderd, doch de verpakking vermeldt een andere producent. Het produkt met het jarenlange geheime familierecept is n.l. ondergebracht bij de ambachtelijke koekebakkers in Molkwar. Thans met het label Kiestra´s koeke – Molkwarder koeke. Jammer dat dit streekprodukt met haar historische achtergrond en geproduceerd in een eveneens historisch pand – wellicht één van de oudste Jirnsumer gebouwen – de toch al minimale plaatselijke middenstand nog meer uitdunt.

Vér hoeven de Jirnsumers overigens niet te lopen naar één van de schaarse verkooppunten van hun oarlochskoeke. Bij het “gjin nee te keap” Koopcentrum Frits aan de Rijksweg wordt deze zoete en gewaardeerde lekkernij geregeld vanuit Molkwar aangevoerd.

Sj.P.G.


Het bord boven de deur van de voormalige winkel wijst nog op een stukje geschiedenis


De oude bakkerij aan It Efterom


De huidige verpakking van de koek
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen