Nieuws no image

Gepubliceerd op 1 februari 2006 | door Redactie

0

Radboudschool barst uit voegen

Mankementen in de gevelbouw en de verwarmingssystemen van enkele lokalen kwamen bij eerdere koudeperioden dit jaar naar voren en worden met noodmaatregelen gelapt. Goten lekken en moeten aangepast. Eigenlijk schreeuwt het grootste deel van de school, op de nieuwere aanbouw na, om groot onderhoud.
Enkele jaren geleden kwam al naar voren dat de Radboudschool daar aan toe was, maar toen werd dat groot onderhoud nog even afgehouden omdat een gemeentelijke onderwijshuisvestingsnotitie ontbrak. In een dergelijk plan stelt de gemeente prioriteiten voor nieuw- of verbouw van schoolgebouwen. "Nog altijd wachten we op deze notitie en de consequenties voor onze school", aldus Meintho Krol, de nieuwe directeur van de school sinds begin november.

De school barst letterlijk en figuurlijk uit haar voegen: niet alleen onderhoudstechnisch moet er wat gebeuren, maar ook qua leerlingenaantallen kan de Radboudschool de groepen op dit moment niet compleet huisvesten. De bovenbouwleerlingen (groepen 6, 7 en 8) krijgen daarom les in een lokaal van de openbare school.
De directie en de schoolraad van de Radboudschool onderzoeken op dit moment de financiële mogelijkheden van semipermanente huisvesting of – nog mooier – versnelde nieuwbouw, eventueel gezamenlijk met It Tredde Sté.

Gelukkig hebben de huisvestingszaken geen invloed op het humeur van de leerlingen; die blijven altijd enthousiast. De sfeer is als altijd heel goed. Niet alleen leren de leerlingen veel, ze krijgen ook van alles mee: hun meesters en juffen werken hard en enthousiast aan onderwijsvernieuwing (Meer Willen met Verschillen). De kwaliteit van onderwijs blijft ondanks alles bovenaan staan! 

../images/nieuws/radboud.jpg

../images/nieuws/radboud1.jpg

../images/nieuws/radboud2.jpg

Enkele knelpunten …
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen