Nieuws

Gepubliceerd op 2 oktober 2017 | door Redactie

0

RK-kerkgebouw overgenomen door stichting

Per 1 september 2017 heeft de H. Marcus Parochie het voormalig RK-kerkgebouw en de pastorie aan de Rijksweg in Jirnsum overgedragen aan de Stichting kerkelijk erfgoed Jirnsum. Deze stichting is opgericht omdat er een speciale ANBI-erkenning noodzakelijk is. Het huidige stichtingsbestuur wordt gevormd door bestuursleden van de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum.

Het primaire doel van deze overname is ervoor te zorgen dat het gebouw behouden blijft en het dorp zeggenschap heeft welke invulling we aan het complex kunnen gegeven. De pastorie en het voorste gedeelte van de kerk worden inmiddels verhuurd. In het voorste gedeelte houdt de H. Marcusparochie nog regelmatig een kerkdienst.

De rest van het complex heeft nog geen bestemming en hier zullen we in de nabije toekomst een passende invulling voor zoeken. Misschien zijn er mensen uit Jirnsum die hier ideeën over hebben en deze met de stichting willen bespreken. Het is niet de bedoeling dat er een extra zaaltje voor feesten en partijen wordt gecreëerd.

Het is de wens van de stichting om de kerkklokken elke dag om 12 uur s ‘middags en bij speciale gelegenheden te laten luiden. Hiervoor zullen nog enige voorzieningen moeten worden getroffen voordat dit zover is.

De Stichting Kerkelijk erfgoed Jirnsum heeft zoals genoemd de ANBI status. Dit betekent dat eventuele schenkingen voor de instandhouding van het kerkgebouw kunnen worden afgetrokken van de aangifte inkomstenbelasting.

Indien u ideeën heeft voor een invulling van het complex of vragen heeft over eventuele schenkingen, neem contact op met een van onderstaande bestuursleden, of kijk op www.stichtingkerklijkerfgoedjirnsum.vdj.frl voor meer informatie.

 

Stichting kerkelijk erfgoed Jirnsum: Willemke van der Meer (voorzitter), Rein de Wolff (secretaris), Frits Smidstra (penningmeester)
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen