Aanpassen

Gepubliceerd op 15 oktober 2017 | door Redactie

0

Slotavond Ruimte voor Romte

Ruimte voor Romte, de serie dialoogavonden die de gemeente Leeuwarden de afgelopen maanden organiseerde, loopt naar zijn einde. Komende woensdag, 18 oktober, wordt in OSG Sevenwolden in Grou de slotavond gehouden. Iedereen die belangstelling heeft is welkom.Tijdens Ruimte voor Romte werd door bewoners gesproken over wat hen bezighoudt als het gaat over de dagelijkse omgeving en de toekomst. Woensdag worden de belangrijkste opbrengsten van deze avond gepresenteerd. Daarnaast zal Anke Siegers in haar ‘College Tour’ haar visie geven op samen besluiten en verantwoordelijkheid nemen door inwoners en de overheid. Vervolgens is er een Lagerhuisdebat over belangrijke thema’s voor het Buitengebied Leeuwarden Zuid, te weten:

  1. Kleinschalige versus grootschalige ontwikkelingen, op het gebied van bedrijvigheid, recreatie, landbouw en duurzame energie
  2. Leefbaarheid en voorzieningen in het buitengebied en ieders rol daarbij
  3. Minder regels en betutteling versus de wens  voor meer bescherming van de unieke waarden van het gebied.

De avond start om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Kunt u er niet bij zijn maar wilt u wel graag uw mening kwijt? Stuur dan een mail naar omgevingswet@leeuwarden.nl. Voor vragen kunt u bellen met Henk Nentjes 058 2338298
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen