Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 24 oktober 2002 | door Redactie

0

Soap rond steiger duurt onverminderd voort

Jarenlang rijst de vraag al van wie de steiger nu feitelijk is. In diverse praatstukken staat dat Plaatselijk Belang de eigenaar is en dat de Ondernemersvereniging een gedeelte van het onderhoud voor haar rekening neemt. Maar beide zijn niet gelukkig met deze situatie.

Plaatselijk Belang is gezien o.a. haar doelstelling principieel tegen het in eigendom hebben van onroerende zaken. Zo wilde zij in het verleden ook niet eigenaar worden van het ‘Pand Palma’. Het zit het dus met de steiger in de maag en wil daar van af.

De Ondernemersvereniging wil best af en toe enig licht en niet al te kostbaar onderhoud plegen, maar wenst dan wel graag te weten of Plaatselijk Belang inderdaad de eigenaar is. Bovendien is duidelijk geworden dat ze niet staan te springen om groot onderhoud te plegen, wat uiteraard gepaard gaat met aanzienlijke kosten. En dat de steiger aan onderhoud toe is staat als een steigerpaal boven water.

Maar onlangs werd uit de mond van een ex-wethouder duidelijk dat alle steigers in de gemeente Boarnsterhim – uitgezonderd die van bedrijven – het eigendom zijn van de gemeente. Dat Jirnsum daar een uitzondering op is lijkt de aanwezigen op de vergadering dan ook zeer vreemd.

Daarom is er wederom een schrijven naar de gemeente gestuurd met het verzoek zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Frappant is wel dat de ambtenaren in Grou geen enkel officieel stuk kunnen vinden over deze steiger. De besturen wachten weer op antwoord …
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen