Nieuws no image

Gepubliceerd op 21 november 2002 | door Redactie

0

St Radboud niet eens met mening bisschoppen

De heer Schuurs van de St. Radboudschool denkt dat de mening van de bisschoppen vooral betrekking heeft op de scholen in de zuidelijke provincies. “Wij willen in ieder geval onze eigen identiteit behouden en ook bewaken”, aldus Schuurs. Hoewel ruim 90% van de leerlingen op de St. Radboudschool niet meer van origine katholieke huize komt, worden er met de ouders wel afspraken gemaakt over catecheseprojecten. Revitaliseren van de katholieke school in Jirnsum is evenwel geen onderwerp van discussie.

De eerste reactie van het openbaar onderwijs op dit bericht was: ”Als bisschoppen het nodig vinden om scholen te revitaliseren, zijn de RK-scholen dan niet vitaal genoeg?”

Ten aanzien van de samenwerking lopen de standpunten niet ver uiteen. Wel moet gezegd worden dat het katholiek onderwijs de boot eerst nog wil afhouden, tenzij de situatie er direct om vraagt. “Het blijkt dat sommige ouders het als prettig ervaren dat ze nog een keuze tussen twee scholen kunnen maken. Daarbij vinden ze sfeer, invulling van de lessen en leerkrachten zeer belangrijk”, vertelt Schuurs.

Toch ziet Schuurs het er in de toekomst wel van komen dat er samengewerkt gaat – of zelfs moet – worden. Schuurs: “In Wergea is dat ook toegepast en dat werkt prima.” Schuurs wil niet dat er dan uitsluitend sprake is van een openbare school, maar van een samenwerkingsschool waar nog ruimte is voor bijvoorbeeld catechese.

Tineke Boschma van It Tredde Sté geeft vanuit het openbaar onderwijs haar standpunt: “Vanuit het bestuur van de RK school is een fusie in het verleden tegengehouden. Men was bang dat de ‘Rooms rode draad’ in de school verloren zou gaan. Een veel verder gaande samenwerking of een fusie is voor het openbaar onderwijs zeer zeker bespreekbaar!” Boschma vervolgt: “Natuurlijk moet er dan ook ruimte worden gecreëerd voor levensbeschouwelijke zaken.”

Het openbaar onderwijs denkt dat het voor het dorp, de leerlingen en de ouders heel fijn zou zijn als er één dorpsschool zou zijn. Als één van de argumenten geven ze aan dat de leerlingen zowel vóór als ook ná de basisschool bij elkaar in de klas zitten. “Maar ook gezien de ervaringen in Wergea moge duidelijk zijn dat het openbaar onderwijs in Jirnsum van mening is dat één school in het dorp in ieders belang is”, stelt Boschma.

En hoewel er op sommige trajecten wel samengewerkt wordt, is een volledig samenwerkingsverband nog (even?) toekomstmuziek. Merkwaardig of juist opmerkelijk is wel dat er – volgens Schuurs – door de ouders zelden wordt gesproken over één onderwijsinstelling in Jirnsum.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen