Nieuws no image

Gepubliceerd op 1 oktober 2002 | door Redactie

0

Stand van zaken plan ‘Bangma’

De heer Folkert de Haan van SHP Planontwikkeling laat weten dat de uitwerking van Art. 11 Bestemmingsplan zich in een afrondende fase bevindt. Mocht voornoemde dus niet al te veel tijd meer in beslag nemen dan zal het terrein in 2003 bouwrijp worden gemaakt.

Aansluitend zal er worden gebouwd. Er is ruimte voor tien woningen. Daarvan worden acht (vrijstaand) rond een nog te graven insteek gesitueerd. Deze insteek sluit aan op de Boarn. De resterende twee woningen worden zoals het nu staat aan de Rijksweg gebouwd. Oplevering van het geheel kan dan in 2004 (eerder mag niet – red.) plaatsvinden.

Het is dus wachten op afronding van de art. 11 procedure. Dit betreft een ontheffingsprocedure, dat wil zeggen dat hetgeen beoogd wordt wel in het bestemmingsplan past, maar dat er wellicht een aantal aanpassingen moeten worden gedaan.

Dat laatste heeft waarschijnlijk te maken met de Beko. Dit bedrijf grenst direct aan het bouwterrein. In het kader van de Milieu- en Hinderwet is in dit bedrijf onlangs een geluidsmeting gedaan. Eerder waren buiten de Beko al metingen verricht. De resultaten liggen nu ter beoordeling bij een hiervoor gespecialiseerd bureau te Leeuwarden. Uiteraard heeft de Beko vooraf baat de uitslag en indirect op het voortbestaan van de onderneming op de huidige plaats.

Overigens zijn niet alle omwonenden blij met de invulling van plan ‘Bangma’. Zo hebben de bewoners van Grousterdyk 6 bij de gemeente een verzoek om planschade ingediend. De motivatie is dat de rust en het uitzicht verstoord zal worden.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen