Nieuws

Gepubliceerd op 19 juni 2015 | door Redactie

0

Studenten presenteren plan Dekemahiem

Studenten stedenbouwkunde en bouwkunde van de NHL hebben het afgelopen half jaar een inventarisatie gedaan omtrent de mogelijkheden van Dekemahiem, en hiervoor een plan bedacht hoe het geheel er eventueel eruit zou kunnen zien. Dit plan willen ze graag met de dorpsbewoners van Jirnsum delen. Graag nodigt het bestuur van vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum, alle inwoners fan Jirnsum uit om hierbij aanwezig te zijn op 29 juni 2015 20.00 uur in It Kattehus.

Het plan van de NHL studenten is geen definitief ontwerp. Via deze informatieavond zullen de studenten hun ideeën presenteren voor het complex. Hierna kunnen we met elkaar van gedachten wisselen.

Ook wil de vereniging van de gelegenheid gebruik maken om leden te gaan werven voor onze Doarpskorporaasje. Dorpsgenoten die zich willen inzetten voor “Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum” worden ook van harte uitgenodigd om kennis te maken met het complex woningen en het bestuur.

Contact:            vdjirnsum@gmail.com
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen