Nieuws

Gepubliceerd op 18 juli 2018 | door Redactie

0

Subsidie voor een groenere leefomgeving

Dat steeds meer groen plaats maakt voor stenen is een wereldwijd probleem. Particuliere tuinen bevatten ongeveer de helft van het groen in steden en dorpen. Deze tuinen zijn in een rap tempo aan het verstenen met alle nadelige gevolgen van dien. Gemeente Leeuwarden wil onder het motto ‘Samen gaan we groener’ met de inwoners, wijkpanels, dorpsbelangen en ondernemers uit de gemeente deze verstening tegengaan en juist samenwerken aan een groene en gezonde leefomgeving.

De voordelen van groen:

* heeft in de winter een isolerende werking en geeft verkoeling in de zomer

* houdt water vast in natte perioden en geeft het af in droge tijden

* vermindert wateroverlast en waterschade

* is goed voor de mentale en fysieke gezondheid

* vergroot de biodiversiteit (flora, bijen, vlinders, vogels)

* verbetert de luchtkwaliteit

* draagt bij aan een goed ecosysteem

Voor de periode 2018 t/m 2020 heeft het college van B&W geld beschikbaar gesteld om vergroening van tuinen te stimuleren. U kunt via de ‘Stimuleringsregeling groene tuinen, groene wanden en overige groene daken’* subsidie aanvragen. U meldt zich daarvoor aan via het registratieformulier op de website www.leeuwarden.nl zoekfunctie groen. Hier geeft u aan wat de beginsituatie is. Na goedkeuring kunt u beginnen met de aanleg. Vervolgens geeft u ook het eindresultaat door. Zowel bij de beginsituatie als bij de eindsituatie is het van belang dat er foto’s worden overlegd omdat de netto vergroende oppervlakte maatgevend is voor de toe te kennen subsidie. De bedragen die daarbij worden gehanteerd, vindt u in onderstaande tabel.

Tabel 1 Bedragen stimuleringsregeling

Oppervlakte

Bedrag per perceel

Vergroening tuinen

5 a 10 m2

€ 50, –

Vergroening tuinen

≥ 10 a 25 m2

€ 100, –

Vergroening tuinen

> 25 m2

€ 150, –

Groene wanden

5 a 10 m2

€ 100, –

Groene wanden

≥ 10 a 20 m2

€ 200, –

Groene wanden

> 20 m2

€ 300, –

Overige groene daken*

10 a 20 m2

€ 150, –

Overige groene daken*

≥ 20 a 30 m2

€ 200, –

Overige groene daken*

> 30 m2

€ 300, –

*Groene daken die niet onder andere bestaande subsidieregelingen vallen

U kunt helpen de verstening tegen te gaan door uw eigen tuin te vergroenen. U kunt ook geveltuinen aanvragen of boomspiegels adopteren. Er is altijd meer mogelijk dan u denkt. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.leeuwarden.nl/groen of bij de sector Wijkzaken van het Fysiek Domein.
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen