Nieuws

Gepubliceerd op 30 april 2015 | door Redactie

0

Subsidie voor organisaties in de zorg

De stichting ‘Vrienden van Thuiszorg Boarnsterhim’ opent een nieuwe subsidieronde.

Organisaties ‘in de zorg’ die wel een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken kunnen daartoe een aanvraag indienen. De stichting richt zich hierbij uitsluitend op het oude Boarnsterhim.

Het vermogen dat de stichting beheert, is opgebracht door leden en donateurs van de stichting Gezinsverzorging Midden-Friesland, bewoners van Boarnsterhim. Toen deze stichting in 1996 fuseerde met thuiszorg “Het Friese Land” is besloten de renteopbrengsten van het in Boarnsterhim opgebouwde kapitaal ook daar in te zetten.

Sindsdien ondersteunen ze jaarlijks organisaties en verenigingen die een relatie hebben met Boarnsterhim en werkzaam zijn op maatschappelijk terrein. Specifiek waar deze zich richten op de thuiszorg. Het gaat dan om elke vorm van hulp of ondersteuning waardoor mensen beter zelfstandig kunnen functioneren binnen hun woon- en leefomgeving.

De stichting stelt geld beschikbaar voor aanvulling, uitbreiding of innovatie van hulpvormen in de thuiszorg in de ruimste zin van het woord. Het gaat dus niet om individuele ondersteuning.

Juist nu kunnen de Vrienden van Thuiszorg Boarnsterhim wellicht iets voor u betekenen. Het zorgstelsel verandert. Er wordt bezuinigd en er wordt een groter beroep gedaan op eigen kracht van mensen om oplossingen te vinden en langer in de eigen omgeving te wonen. We zien rondom organisaties die hun werkwijze aanpassen, nieuwe zorginitiatieven, verenigingen en vrijwilligers die meer dan ooit een rol spelen in het welzijn van mensen.

Zelfstandig kunnen functioneren willen we allemaal , maar we kunnen dat niet altijd alleen. Richt u met uw organisatie, vereniging of initiatief op het versterken en ondersteunen van het zelfstandig functioneren van mensen? En kunt u een steuntje in de rug gebruiken?

Tot 1 oktober a.s kunt u uw aanvraag (met motivering) mailen naar stedina@hetnet.nl of stuur een brief naar: Stichting Vrienden van de Thuiszorg Boarnsterhim, Boarnsterdyk 72, 8491 AW AKKRUM.
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen