Nieuws no image

Gepubliceerd op 4 maart 2008 | door Redactie

0

Sylsbêge boeit Jirnsum

Dat waren enkele opvallende feiten tijdens de jaarbijeenkomst van PBI, afgelopen maandag 3 maart.

Belangrijkste punt op de agenda was dan ook de toekomst van de Sylsbrêge en de mogelijkheden voor ons dorp, daarbij de vaar- en verkeersknelpunten oplossend.
De heer Apperloo, projectleider van het Friese Merenproject, gaf duidelijke tekst en uitleg bij de verschillende varianten die binnen het budget van € 2,1 miljoen haalbaar zouden kunnen zijn, als er geen roet in het eten wordt gegooid door kwesties die nu nog niet voorzien kunnen worden. 

Kort gezegd komen de varianten hier op neer:

Variant B: het verleggen van de brug zo ver mogelijk richting Grou, waarbij de weg wordt doorgetrokken boven de boerderij van Smit langs en uitkomt ongeveer bij de kruising Learewei/zendmast.
Tegen deze variant is de actiegroep Hier Geen Weg opgestaan en zij zullen een speciale avond beleggen om uit te leggen wat de bezwaren tegen deze variant B zijn.

Een ander alternatief is het verleggen van de Sylsbrêge richting Grou, maar dan dichter bij Jirnsum, variant A. Bij zowel A als B takt de Reinierswei af met een brug over de Kromme Grou en vervolgens een weg door de weilanden naar de Rijksweg in Jirnsum.

Variant C betreft het aanleggen van een hele nieuwe vaarweg, een bypass langs de Boarn die bij de huidige Sylsbrêge vanuit Grou gezien naar links loopt richting Akkrum. Deze goedkoopste mogelijkheid lost de verkeersproblematiek niet op, want de huidige Sylsbrêge blijft dan liggen. 

De zaal kon aan de hand van deze uitleg vragen stellen en opmerkingen plaatsen, waarbij geen stemmingen gepeild werden. 
Dit zal PBI overigens wel doen, maar dan via een schriftelijke dorpsraadpleging. In de komende Stim fan Jim zal een enquêteformulier zitten die alle inwoners van 18 jaar en ouder kan invullen. De formulieren worden huis aan huis afgehaald.

+++ 

In de bestuurssamenstelling van Plaatselijk Belang veranderde iets: Jan Smittenberg volgde Sighnild Moerland op.
Dat brengt de samenstelling tot als volgt: Jan Smittenberg (penningmeester), Koos Stornebrink (lid en aanstaand secretaris) en Renee Ruiten (secretaris, plv. voorzitter en aanstaand voorzitter). Roelfien Postma is hier als notulist aan toegevoegd.
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen