Nieuws no image

Gepubliceerd op 13 november 2008 | door Redactie

0

Sylsbrêge: geparkeerd??

Provinciale staten besloten woensdag de verhoging van twee bruggen bij Grou te schrappen uit het Friese Merenproject. Er komt dus geen hogere spoorbrug bij Grou om de recreatievaart te bevorderen en ook de nabijgelegen Hoflânsbrêge wordt niet verhoogd.  

Bij de behandeling van alle plannen rondom de Jirnsumer Sylsbrêge is steeds voor ogen gehouden dat de verhoging van deze brug in dezelfde periode zou plaatsvinden als bovengenoemde bruggen. Verhoging van de Sylsbrêge echter is een gemeentelijke aangelegenheid.
Met de verhoging van de Sylsbrêge en beide andere bruggen zou doorvaart van schepen tot 3 meter hoogte vanaf het kanaal via de Boarn tot in Grou gegarandeerd zijn. Nu de beide overige bruggen niet opgehoogd worden, is het de vraag of het zinvol is voor het vaarverkeer om de Sylsbrêge op te hogen. 
Voor wat betreft de verkeersveiligheid van het wegverkeer is verplaatsing en – anticiperend op de toekomst, verhogen – van de Jirnsumer brug nog steeds wenselijk.

De provincie Fryslân moet op zoek naar geld om de dure sluis bij Stavoren te kunnen financieren. De hoge kosten van de moeilijk te realiseren bruggen bij Grou wegen niet op tegen de te verwachten opbrengsten of werkgelegenheidswinst. 
Overigens stelt de provincie in hun begroting 2009 voor om in 2010 opnieuw te kijken naar traject II van het Friese Merenproject en is definitief afschrijven nog niet aan de orde. 

Vanuit de gemeente Boarnsterhim zal binnenkort met Plaatselijk Belang Jirnsum overleg plaatsvinden over of en hoe het provinciaal besluit van invloed zijn voor de Sylsbrêge.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen