KV Irnsum no image

Gepubliceerd op 19 juni 2003 | door Redactie

0

“’t Foarûnder” Jeugd Federatiepartij Zaterdag 14 juni 2003

Zaterdag konden de kinderen uit de omliggende dorpen en uit Jirnsum natuurlijk, hun talenten tonen in ons dorp.

Het weer was ons goed gezind deze dag. De opkomst viel wel een beetje tegen, omdat er op KNKB- niveau allerlei afdelingscompetities waren georganiseerd. Om 12.00 uur werd met de partij gestart. In een paar klassen werd echt spannend gekaatst. Bij de schoolmeisjes en de schooljongens was het soms te spannend. Om ongeveer 16.00 uur werd de laatste bal geslagen. De prijzen (Eretekens) zijn gesponsord door “’t Foarûnder”.

Hieronder volgt de uitslag van de verschillende klassen. Er was dit jaar geen categorie meisjes en jongens, omdat zich hier niet genoeg kaatsers voor hadden aangemeld.

Uitslagen per categorie:

Pupillen meisjes (2 prijzen in de winnaarsronde en 2 in de verliezersronde)
Aantal partuur: 7

Winnaarsronde:
1. Klasina Huistra Reduzum
Anneke Okkinga Reduzum

2. Aafke Wijnstra Raerd
Frida Boonstra Reduzum

Verliezersronde:
1. Maaike Hofstra Reduzum
Jannete Smits Jirnsum

2. Trijntsje Schaap Raerd
Joyce Stoker Jirnsum

Pupillen jongens (3 prijzen in de winnaarsronde en 2 in de verliezersronde)
Aantal partuur: 9

Winnaarsronde:
1. Marten Braaksma Huizum
Julius Huistra Reduzum

2. Robert Andringa Grou
Wilco Efdé Wytgaard/Wirdum

3. Paulus Zeinstra Reduzum
Thomas Visser Akkrum

Verliezersronde:
1. Jildert Altenburg Joure
Folkert Bergsma Reduzum

2. Klaas de Vries Jirnsum
Werner Vermeulen Reduzum

Schoolmeisjes (2 prijzen)
Aantal partuur: 6.
Er werd gespeeld in 2 poules met elke 3 parturen.

1. Grietsje Schaap Raerd
Sietske Riemersma Raerd
Silke Mous Wergea

2. Anneke Tamminga Grou
Lisette Hobma Goutum
Lisette van der Bij Goutum

Schooljongens (2 prijzen)
Aantal partuur: 4
Er werd een halve competitie gespeeld.

1. Koene Hylkema Reduzum
Ronald Steffens Goutum
Erik Harinxsma Jirnsum

2. Raouf Leraar Raerd
Marco Hoekstra Jirnsum
Sjouke-R Veenstra Wergea
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen