Nieuws tv-eenrum

Gepubliceerd op 7 februari 2021 | door Redactie

0

Tennisliefhebbers: HELP!

Het afgelopen jaar is voor onze vereniging TV Eernum een flinke beproeving geweest. We zijn het jaar begonnen zonder jeugdleden en helaas heeft zich ook geen nieuwe jeugd opgegeven bij onze vereniging. In maart kwam Covid19 in beeld, we weten inmiddels wat voor gevolgen dit voor de samenleving heeft gehad, en we zijn er nog lang niet. Ook voor de vereniging een klap, geen tennisplezier op de baan, bijna geen lessen kunnen verzorgen en blijven steken op slechts 13 leden waarvan 3 bestuursleden…

We hebben de afgelopen twee jaar veel tijd gestoken in het zoeken naar en motiveren van mensen om zich aan te sluiten bij onze vereniging, helaas zonder resultaat. Dit maakt het voor ons als bestuur ook lastig activiteiten en toernooitjes te organiseren, of hier aan deel te nemen wanneer een andere vereniging het organiseert.

Je gaat wikken en wegen, eigenlijk is de motivatie weg en overheerst het gevoel steeds die kar te moeten trekken die maar niet vooruit wil. Nogmaals, het afgelopen jaar heeft zeker niet bijgedragen en heeft er juist voor gezorgd dat alles nog meer op de lange baan is komen te staan.

Alles in ogenschouw genomen hebben we als bestuur besloten onze functies per 1 april dit jaar neer te leggen, met als direct gevolg dat we de tennisvereniging op gaan heffen. En dat is heel erg jammer…een financieel gezonde vereniging met twee prachtige, goed onderhouden banen.

Tenzij… er een aantal mensen bereid is het stokje over te nemen en de vereniging nieuw leven in kan blazen. Dus Jirnsumer tennisvrienden, maak jezelf bekend! 

Onderstaande functies zijn per 1 april beschikbaar:

Voorzitter en secretaris: Eize de Jong

Penningmeester en ledenadministratie: Ineke de Boer
Baan- en terreinonderhoud / sleutelbeheer: Marco van der Meer

 

Allen per 1 april 2021 aftredend en niet herkiesbaar.

We ontvangen graag een bericht ZSM / voor 20 februari aanstaande, mocht je belangstelling hebben bij één van de functies. Uiteraard zorgen we voor een goede overdracht en zijn we na 1 april achter de schermen altijd bereid een vraag te beantwoorden of anderzijds hulp te bieden.

Wanneer er geen nieuwe bestuursleden worden gevonden dan is er voor ons geen andere mogelijkheid dan de vereniging op te heffen.

Meer informatie te verkrijgen bij de voorzitter, 06-4796 4040, en reacties graag via ons emailadres: tveernum@gmail.com

Het bestuur TV Eernum
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen