Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 21 juni 2005 | door Redactie

0

Toch contingent woningen voor Jirnsum

Plaatselijk Belang Irnsum had eind 2004 als eerste zijn “Open Gaten-plan” bij de gemeente Boarnsterhim ingediend. Het overleg van de Friese Greiden Groep met de diverse grondeigenaren van de als mogelijke bouwgrond aangemerkte percelen, leidde echter niet tot financieel haalbare bouwprojecten.

Tevens was de tijd, na maanden onderhandelen, volgens de gemeente te krap geworden. Plaatselijk Belang Irnsum nam echter geen genoegen met deze argumentatie en middels een snelle interventie van de wethouder Jenny Bouma, werd op één van de andere locaties een ‘second opinion’ onderzoek uit gevoerd door NoordPeil, een bureau voor landschap en stedenbouw uit Sneek.

De uitkomsten van deze “second opinion” waren voor de gemeente zodanig voldoende, dat meteen besloten werd om aan de Friese Greiden Groep te vragen, als projectontwikkelaar te willen optreden. Uiteraard op basis van het voorlopige geschetste ontwerpplan. Nog deze week kreeg de projectontwikkelaar van de Friese Greidengroep groen licht, zodat alles wat nu nodig is voor een snelle aanlevering van de plannen aan de Provincie, in een sneltreinvaart kan plaatsvinden.

Deze plannen bevatten een nadere uitwerking van het voorstel van het bureau NoordPeil. Het gaat hier om een opwaardering en kwaliteitsverbetering van de Terp in Jirnsum( begraafplaats en plantsoen met bomen) en zijn omgeving. Tevens wordt hierbij de bouw van een rijtje van een vijftal woningen aan de voet van de Terp, op het zogenaamde ‘paardeweitje’ gerealiseerd. Het spreekt vanzelf, dat ook het uiterlijk van de woningen moeten bijdragen aan deze kwaliteitsverbetering, desondanks blijven deze woningen bestemd voor de gewenste doelgroep: starters en jongeren.

Historisch is deze ontwikkeling voor Jirnsum erg interessant. Immers tot 1880 stond er op de terp de Mauritius-kerk met een schoolgebouw, dat later omgebouwd werd tot een aantal woningen. Pas na de afbraak van de kerk kwam de verdere lintbebouwing langs de Boarne tot stand. Bij realisatie van het totale project ontstaat er een bijna natuurlijke zichtverbinding tussen het oude hart van Jirnsum (de Terp) en het nieuwe hart van Jirnsum (de Wijde Steeg).

Hopelijk nog voor de vakantie, rond eind juli, zullen de direct omwonenden door de gemeente en Plaatselijk Belang, middels een voorlichtingsavond van het totale project op de hoogte worden gebracht.

Hier komen de nieuwe woningen te staan
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen