Nieuws no image

Gepubliceerd op 8 januari 2003 | door Redactie

0

Toekomst dorpshuis ziet er goed uit

Een eerder oproep in De Stim fan Jim om vrijwilligers te werven voor een Bouw- en Sponsorcommissie leverde geen enkele reactie op. Daarom was nu voor deze avond gekozen. De potentiële vrijwilligers konden met het bestuur discussiëren over de toekomst van het dorpshuis en de invulling van het vrijwilligerswerk tijdens de verbouw. Zoals gezegd een zeer matige opkomst, maar de inbreng was er niet minder om.

Voorzitter Pier van der Meer vatte de ontwikkelingen tot dusver kort samen. Het dorpshuis komt op naam van de stichting. Dit zal binnenkort notarieel worden vastgelegd. Ook is men met de gemeente een acceptabele prijs overeengekomen over de koop van het dorpshuis. Deze prijs, € 75.000, wordt omschreven als een schuldbekentenis jegens de gemeente. Zoals de zaken er nu voorstaan schat het bestuur in dat deze verplichting na tien jaar kan worden nagekomen. Wel houdt het in dat die som (incl. indexeringen daarop) in ieder geval moet worden betaald als het dorpshuis haar functie verliest en overgaat in andere handen.

Financieel zit het het komende decennium wel goed. De voorzitter durfde zelfs te beweren dat ze volledig gedekt zijn voor deze periode. Belangrijkste peiler voor deze constatering is natuurlijk de financiële toezegging van de Stichting Molehiem. Deze zal tien jaar lang circa € 13.600 per jaar bijschrijven op de rekening van het dorpshuis. Wel onder de voorwaarde dat dit geld moet worden gebruikt voor aflossing van de schuld (hypotheek) en de rente.

Daarnaast zijn er straks na de verbouwing drie vaste huurders. Dat zijn achtereenvolgens het Jeugdcentrum, peuterspeelzaal It Kattekuorke en de Buitenschoolse Opvang. Gezamenlijk dragen ze bij aan een niet onbelangrijk deel van de exploitatie. Penningmeester Roel Elzinga voegde eraan toe dat er steeds meer ‘kleine’ huurders komen en blijven. Dit draagt ook zijn steentje bij een gezonde financiële huishouding. Trots vertelde de penningmeester dat er over 2002 een batig saldo van € 4000 op de balans staat. En dat is zeer positief, zeker als je bedenkt dat het dorpshuis 1,5 geleden op sterven na dood was.

Nu eerst de verbouwing, waarvan de kosten worden geraamd op € 310.000. Het bestuur hoopt in het voorjaar los te kunnen. E.e.a. is afhankelijk van de Art. 19 procedure. Komen er bezwaren? Nog even afwachten. In overleg met de architect hoopt men binnenkort met een ondernemer uit de regio een deal te maken. En dan kan de verbouw beginnen. Vele vrijwilligers zullen dan nodig zijn. Niet alleen actief, maar ook passief. Want het staat als een paal boven water dat het dorp ook een behoorlijke financiële bijdrage zal moeten leveren. De mogelijk te ontvangen subsidies (schatting: € 100.000) zijn niet toereikend om stil te zitten. In dat kader kunnen we dus nog wat acties verwachten.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen