Dorpshuis no image

Gepubliceerd op 2 november 2010 | door Redactie

0

Uitloting Pandbrieven 2010 MFC It Kattehûs

MFC “It Kattehûs”                                          Uitloting pandbrieven 2010

Destijds is de volgende informatie gegeven bij de verkoop.

 

Ø De pandbrieven ten behoeve van de verbouw en uitbreiding zijn aan toonder (de pandbrieven zijn derhalve niet persoonlijk (op naam).

Ø Gedurende een periode van 15 jaar zullen er, te beginnen in 2005, jaarlijks 50 pandbrieven worden uitgeloot.

Ø Publicatie van de uitgelote pandbrieven zal plaats vinden in de “Stim van Jim”. Daarnaast zal bekendmaking plaatsvinden via de website van Jirnsum on-line: www.jirnsum.com.

Ø De houder van de pandbrief kan deze pandbrief in het jaar van uitloting in de periode van 1 november tot en met 31 december verzilveren bij het bestuur van het MFC “It Kattehûs”.

Ø De houder van een uitgelote pandbrief kan uiteraard ook besluiten om de pandbrief niet te verzilveren. De houder van deze pandbrief schenkt daarmee het in 2003 reeds betaalde bedrag aan “It Kattehûs” en maakt het daarmee mede mogelijk dat de verhuur van ruimten aan sociaal-culturele instellingen c.a. uit Jirnsum en omgeving laagdrempelig kan blijven.

  

De volgende pandbrieven zijn in 2010 uitgeloot:

 

          111          123       132          153          185          197

          201          228       232          239          264          270       285          295

          303          330       350          359          374          392

          411          418       433          445          454          478       491

          500          508       535          554          564          574       584

          604          614       624          654          664          674

          702          707       736          746          762          770       783

          816          826       844 

 

Uitloting heeft door het bestuur van het MFC “It Kattehûs” plaats gevonden op 27 oktober 2010.

 

Wilt u één of meerdere van bovenstaande pandbrieven verzilveren, dan kan dit alleen in de periode van 1 november tot en met 31 december 2010 bij Sake Janse, secretaris van MFC “It Kattehûs”. Uitbetaling van de pandbrieven vindt alleen plaats via de bank. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om op de te verzilveren pandbrief duidelijk uw naam, straatnaam, huisnummer en uiteraard uw bank- of girorekeningnummer te vermelden.

 

Sake Janse

De Slinke 3

9011 WV JIRNSUM

0566-602110

 

Het bestuur van MFC “It Kattehûs”

 
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑