Dorpshuis no image

Gepubliceerd op 15 oktober 2012 | door Redactie

0

Uitloting pandbrieven 2012

 

In 2003 zijn er pandbrieven verkocht om de verbouw en uitbreiding van het MFC “It Kattehûs” mede mogelijk te maken. 
Destijds is de volgende informatie gegeven bij de verkoop.
De pandbrieven ten behoeve van de verbouw en uitbreiding zijn aan toonder (de pandbrieven zijn derhalve niet persoonlijk (op naam).
Gedurende een periode van 15 jaar zullen er, te beginnen in 2005, jaarlijks 50 pandbrieven worden uitgeloot.
Publicatie van de uitgelote pandbrieven zal plaats vinden in de “Stim van Jim”. Daarnaast zal bekendmaking plaatsvinden via de website van Jirnsum on-line: www.jirnsum.com.
De houder van de pandbrief kan deze pandbrief in het jaar van uitloting in de periode van 1 november tot en met 31 december verzilveren bij het bestuur van het MFC “It Kattehûs”. 
De houder van een uitgelote pandbrief kan uiteraard ook besluiten om de pandbrief niet te verzilveren. De houder van deze pandbrief schenkt daarmee het in 2003 reeds betaalde bedrag aan “It Kattehûs” en maakt het daarmee mede mogelijk dat de verhuur van ruimten aan sociaal-culturele instellingen c.a. uit Jirnsum en omgeving laagdrempelig kan blijven.
De volgende pandbrieven zijn in 2012 uitgeloot:
106 121 131 140 161 169 174 187 199
206 210 230 245 258 271 291
311 324 335 346 352 357 379
409 416 427 464 493 497
502 540 549 571 582 592
607 623 631 653 678 693
705 723 745 759 778 791
811 823 834
Uitloting heeft door het bestuur van het MFC “It Kattehûs” plaats gevonden op 3 oktober 2012.
Wilt u één of meerdere van bovenstaande pandbrieven verzilveren, dan kan dit alleen in de periode van 1 november tot en met 31 december 2011 bij Sake Janse, secretaris van MFC “It Kattehûs”. Uitbetaling van de pandbrieven vindt alleen plaats via de bank. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om op de te verzilveren pandbrief duidelijk uw naam, straatnaam, huisnummer en uiteraard uw bank- of girorekeningnummer te vermelden.
Sake Janse
De Slinke 3
9011 WV JIRNSUM
0566-602110

Het bestuur van MFC “It Kattehûs”

 
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑