Aanpassen loting pandbrieven 2014

Gepubliceerd op 2 november 2014 | door Redactie

0

Uitloting pandbrieven 2014

Destijds is de volgende informatie gegeven bij de verkoop.

➢ De pandbrieven ten behoeve van de verbouw en uitbreiding zijn aan toonder (de pandbrieven zijn derhalve niet persoonlijk (op naam).
➢ Gedurende een periode van 15 jaar zullen er, te beginnen in 2005, jaarlijks 50 pandbrieven worden uitgeloot.
➢ Publicatie van de uitgelote pandbrieven zal plaats vinden in de “Stim van Jim”. Daarnaast zal bekendmaking plaatsvinden via de website van Jirnsum on-line: www.jirnsum.com.
➢ De houder van de pandbrief kan deze pandbrief in het jaar van uitloting in de periode van 1 november tot en met 31 december verzilveren bij het bestuur van het MFC “It Kattehûs”.
➢ De houder van een uitgelote pandbrief kan uiteraard ook besluiten om de pandbrief niet te verzilveren. De houder van deze pandbrief schenkt daarmee het in 2003 reeds betaalde bedrag aan “It Kattehûs” en maakt het daarmee mede mogelijk dat de verhuur van ruimten aan sociaal-culturele instellingen c.a. uit Jirnsum en omgeving laagdrempelig kan blijven.

Uitloting heeft door het bestuur van het MFC “It Kattehûs” plaats gevonden op 29 oktober 2014.

Wilt u één of meerdere van bovenstaande pandbrieven verzilveren, dan kan dit alleen in de periode van 1 november tot en met 31 december 2014 bij Sake Janse, secretaris van MFC “It Kattehûs”. Uitbetaling van de pandbrieven vindt alleen plaats via de bank. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om op de te verzilveren pandbrief duidelijk uw naam, straatnaam, huisnummer en uiteraard uw bank- of girorekeningnummer te vermelden.

It Jubileum
Er is veel vraag naar kaarten voor “It Jubileum” van Jan Arendz en Marijke Geertsema op 23 januari, ook buiten Jirnsum. Jirnsumers die er naar toe willen moeten er nu bij zijn. De kaarten zijn te bestellen bij Sake Janse. De prijs van een toegangskaart is € 15 incusief een bakje koffie of thee.

Sake Janse
De Slinke 3
9011 WV JIRNSUM
0566-602110
e-mail sakejanse@online.nl

Het bestuur van MFC “It Kattehûs”

loting pandbrieven 2014
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen