MFC it Kattehûs

Gepubliceerd op 12 november 2015 | door Redactie

0

Uitloting pandbrieven MFC It Kattehûs

Uitloting pandbrieven 2015

In 2003 zijn er pandbrieven verkocht om de verbouw en uitbreiding van het MFC “It Kattehûs” mede mogelijk te maken. Destijds is de volgende informatie gegeven bij de verkoop.

 • De pandbrieven ten behoeve van de verbouw en uitbreiding zijn aan toonder, de pandbrieven zijn derhalve niet persoonlijk (op naam).
 • Gedurende een periode van 15 jaar zullen er, te beginnen in 2005, jaarlijks 50 pandbrieven worden uitgeloot.
 • Publicatie van de uitgelote pandbrieven zal plaats vinden in de “Stim van Jim”. Daarnaast zal bekendmaking plaatsvinden via de website van Jirnsum on-line: jirnsum.com.
 • De houder van de pandbrief kan deze pandbrief in het jaar van uitloting in de periode van 1 november tot en met 31 december verzilveren bij het bestuur van het MFC “It Kattehûs”.
 • De houder van een uitgelote pandbrief kan uiteraard ook besluiten om de pandbrief niet te verzilveren. De houder van deze pandbrief schenkt daarmee het in 2003 reeds betaalde bedrag aan “It Kattehûs” en maakt het daarmee mede mogelijk dat de verhuur van ruimten aan sociaal-culturele instellingen c.a. uit Jirnsum en omgeving laagdrempelig kan blijven.

De volgende pandbrieven zijn in 2015 uitgeloot:

119      137          156       166          182              

205    218          233       238          250          255          261       275          280

319     333          348       366          370          387

406    434          446       451          462          475          489           

504    520          543       553          566              

616    627          638       646          649          663          676       683

717    733          741          761          771          797

810    828          839       843

Uitloting heeft door het bestuur van het MFC “It Kattehûs” plaats gevonden op 28 oktober 2015.

Wilt u één of meerdere van bovenstaande pandbrieven verzilveren, dan kan dit alleen in de periode van 1 november tot en met 31 december 2015 bij Sake Janse, secretaris van MFC “It Kattehûs”. Uitbetaling van de pandbrieven vindt alleen plaats via de bank. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om op de te verzilveren pandbrief duidelijk uw naam, straatnaam, huisnummer en uiteraard uw IBAN-rekeningnummer te vermelden.

Sake Janse

De Slinke 3

9011 WV JIRNSUM

 
Back to Top ↑
 • Lid worden?

  Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

  Ja, ik word lid!

 • Aankomende evenementen

 • Nieuws van de verenigingen