Jirn-summertime

Gepubliceerd op 11 maart 2018 | door Redactie

0

Uitnodiging Grote Reünie Jirn-summertime

De reüniecommissie is bijzonder blij jullie te kunnen uitnodigen voor de reünie op zaterdag 2 juni 2018 ter gelegenheid van Jirn-summertime.

Vanuit iedere hoek van de provincie en van ver daarbuiten komen oud-Jirnsumers dan zéker terug naar Jirnsum. Sluit ook daarbij aan!

Maar… íédere dag van Jirn-summertime is bijzonder. In het bijgevoegde programma staat van dag tot dag, van uur tot uur, hoe het programma is.

PROGRAMMA

Het programma voor deze reüniedag ziet er als volgt uit:
Vanaf 10.30 uur ontvangst van de reünisten met koffie en oranjekoek op het plein van de voormalige RK kerk.
11.30 uur officiële opening door de voorzitter van plaatselijk belang, Flip Cornelisse, samen met Ed den Dulk, voorzitter van Keunst&Kultuer Jirn-summertime.
Hierna kun je, na het uitreiken van de lunchpakketten, deelnemen aan het zaterdagprogramma Jirn-summertime:
10.30-21.00 uur Expositie Lintdoarp in de voormalige RK Kerk
10.30-21.00 uur Filmhûs op 2 locaties. Met films over Jirnsum in de vorige eeuw en van Atje Keulen-Deelstra
10.30-21.00 uur Swalkje troch de buorren (verborgen schatten/expositie Sjouke de Zee/100 jaar Plaatselijk Belang)
11.00-21.00 uur Muzyk op ‘e Dyk door plaatselijke artiesten
14.30 uur Waterlocatietheater: Revue “Brûzje oan ’e Boarn”
11.00-17.00 uur Farre op ‘e Boarn (Praamvaren), met verhalen over oude tijden/dan wel met muziek
18.00-20.45 uur 4-gangen buffet bij de Twee Gemeenten
21.00 uur Waterlocatietheater: Revue “Brûzje oan ’e Boarn”
22.30 uur tot … napraten

DOE JE MEE?

Wij hopen dat dit programma aanleiding is om je op te geven voor het zaterdagprogramma. De kosten voor deze onvergetelijke dag zijn per persoon:

A. 2 maal koffie met oranjekoek € 5,=
B. lunchpakket € 12,50
C. 4 gangen buffet, inclusief 2 consumpties € 37,50
D. kiest u voor alles, dan is de totaalprijs € 49,95
E. kaart vrijdagavond Waterlocatietheater revue ‘Brûzje oan ’e Boarn’ p.p. € 5,=
F. kaart zaterdagmiddag Waterlocatietheater revue ‘Brûzje oan ’e Boarn’ p.p. € 5,=
G. kaart zaterdagavond Waterlocatietheater revue ‘Brûzje oan ’e Boarn’ p.p. € 5,=

OPGAVE

Maak een keuze voor welk pakket je kiest voor deze dag. Opgeven kan via de mail en/of via de gewone post. Aanmelden vóór 1 april en betaling graag uiterlijk vóór 15 mei!

Maak het bedrag dat bij het gekozen pakket hoort, over naar:
rek.nr. NL70 RABO 0317 9369 56 t.n.v. Stichting Keunst & Kultuer Jirn-summertime, o.v.v. naam, postcode en huisnummer en keuzepakket voor de dag.

Zodra de betaling binnen is, is je opgave definitief! Van tevoren sturen we geen bericht meer toe.

Op de zaterdagochtend is er voor iedere deelnemer een programmaboekje, naamkaartje en deelnamebewijs. Wil je ook een kaartje voor de revue, geef dan aan voor welke voorstelling!

Opgave per mail
Stuur je aanmelding naar reunie100pb@jirnsum.com en laat weten: welk pakket je kiest (A, B, C, of D, en/of E, F of G) in diezelfde e-mail door te geven naam (namen), adres, postcode en woonplaats.

Opgave per post
Graag onderstaand opgaveformulier terugsturen in de bijgevoegde retourenveloppe vóór 1 april aanstaande (een postzegel is niet nodig!).
Inwoners van Jirnsum kunnen hun opgaveformulier inleveren bij een van de leden van de reüniecommissie:
Tineke Elzinga, Gravinnewei 21 of Baukje van der Lei, Douwemastrjitte 38

Klik hier voor de uitnodiging + opgavestrook om in te vullen

Informatie

Kijk op facebook of op jirnsum.com voor meer informatie over de uitwerking van het programma.

Graag tot ziens op 2 juni!

Tineke Elzinga, Greetje Langhout, Marjan Terra, Tineke Haringsma, Hiltje Bergsma, Baukje van der Lei
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen