KV Irnsum no image

Gepubliceerd op 22 maart 2009 | door Redactie

0

Uitnodiging jaarvergadering K.V. Irnsum

1.     Opening
2.    Ingekomen stukken en mededelingen
3.    Notulen jaarvergadering 17 maart 2008
4.    Jaarverslag 2008
5.    Financieel verslag 2008
6.    Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe commissie
7.    Bestuursverkiezing:   
Aftredend en herkiesbaar:    Anno Wijtsma
8.    PAUZE
9.     Seizoen 2009
– jeugd
– senioren
10. Jubileum 2010
11. Beschrijvingsbrief KNKB
12. Rondvraag
13. Sluiting

Het jaarverslag en financieel verslag van 2008 en de begroting voor 2009, welke op de jaarvergadering worden behandeld, zijn vanaf 9 maart op te vragen bij:  Hinke van Steen, Douwemastrjitte 64, telefoonnummer 0566-841002
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen