Nieuws ledenvergadering-pbi

Gepubliceerd op 31 maart 2021 | door Redactie

0

Uitnodiging Online Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Jirnsum

Donderdag 22 april 2021 om 20:00 via Zoom

Instructie gebruik ZOOM-april2021

Op donderdag 22 april 2021 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van Plaatselijk Belang Jirnsum (PBJ). De avond begint om 20.00 uur en wordt vanwege de huidige corona regels online via Zoom gehouden (u kunt vanaf 19:45 inloggen). Alle dorpsgenoten (leden en niet leden van PBJ) zijn van harte uitgenodigd. Wij stellen uw online aanwezigheid zeer op prijs zodat wij u op de hoogte kunnen brengen van onze activiteiten en de laatste ontwikkelingen in Jirnsum. 

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering van PBJ staat onderaan deze pagina.

Beschikt u niet over de juiste middelen om de vergadering online bij te wonen dan wel de stukken via de website (vanaf 12 april) te bekijken dan kunt u hier schriftelijk naar vragen op Terp 20. Mocht u vragen/opmerkingen hebben dan kunt u deze richten aan het bestuur via secretaris.pbi@gmail.com of ook schriftelijk via Terp 20.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Plaatselijk Belang Jirnsum.

 

 

Agenda  jaarvergadering donderdag 22 april 2021 om 20.00 uur

 • Opening 
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Goedkeuren verslag jaarvergadering 19 november 2020 
 • Financieel verslag 2020
 • Verslag door de penningmeester
 • Verslag van de kascommissie 
 • Benoeming nieuw lid van de kascommissie 
 • Jaaroverzicht 2020 van Plaatselijk Belang Irnsum
 • Bestuurszaken Huidige bestuursleden: Helen Wolbers, Linda Karsten, Tineke Visser en Engbert vd Weide.

2 vacatures:

 • Michel Langhout, kandidaat bestuurslid
 • Wopke Hellinga, kandidaat bestuurslid

Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden via secretaris.pbi@gmail.com tot een uur voor de vergadering.

 • Rondvraag / ingezonden vragen
 • Afsluiting formele deel jaarvergadering

*********************PAUZE*********************

Presentaties:

 • Werkgroep Keunst en Kultuer Jirn-summertime
 • Werkgroep woon en leefomgeving
 • Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum  
 • Jirnsumer Energy Koöperaasje 
 • Werkgroep Dorpsvisie 2021-2025
Back to Top ↑
 • Lid worden?

  Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

  Ja, ik word lid!

 • Aankomende evenementen

 • Nieuws van de verenigingen