Plaatselijk Belang jaarvergadering2020

Gepubliceerd op 4 november 2020 | door Redactie

0

UITNODIGING – Online Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Jirnsum

Op donderdag 19 november 2020 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van Plaatselijk Belang Jirnsum (PBJ). De avond begint om 20.00 uur en wordt vanwege de huidige corona regels online via Zoom gehouden

De instructies
Jaarvergadering instructie gebruik ZOOM

Alle dorpsgenoten (leden en niet leden van PBJ) zijn van harte uitgenodigd. Wij stellen uw online aanwezigheid zeer op prijs zodat wij u op de hoogte kunnen brengen van onze activiteiten en de laatste ontwikkelingen in Jirnsum.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering van PBJ treft u hieronder aan.

Beschikt u niet over de juiste middelen om de vergadering online bij te wonen dan wel de stukken via de website te bekijken dan kunt u hier schriftelijk naar vragen op Rijksweg 38 of Terp 20. Mocht u vragen/opmerkingen hebben dan kunt u deze richten aan het bestuur via secretaris.pbi@gmail.com

of ook schriftelijk via de eerdergenoemde adressen.

 

Agenda  jaarvergadering

donderdag 19 november 2020 om 20.00 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuren verslag jaarvergadering 2 april 2019
 4. Financieel verslag 2019
  Verslag door de penningmeester
  Verslag van de kascommissie
  Benoeming nieuw lid van de kascommissie
 5. Jaaroverzicht 2019 van Plaatselijk Belang Irnsum
 6. Bestuurszaken
  Helen Wolbers, bestuurslid, aftredend en herkiesbaar
  Katrin Hertzberg, bestuurslid en secretaris, aftredend en niet herkiesbaar
  Rients Koster, bestuurslid en penningmeester, aftredend en niet herkiesbaar
  Flip Cornelisse, bestuurslid en voorzitter, aftredend en niet herkiesbaar
  Tineke Visser-Hottinga, kandidaat bestuurslid
  Linda Karsten, kandidaat bestuurslid
  Engbert van der Weide, kandidaat bestuurslid

  Naast deze nieuw te benoemen bestuursleden zoekt PBJ nog naar nieuwe bestuursleden om het team te versterken. Kandidaten kunnen zich aanmelden via secretaris.pbi@gmail.com

 7. Rondvraag / ingezonden vragen
 8. Afsluiting formele deel jaarvergadering

—————————- PAUZE —————————-

Presentaties:

 • Werkgroep Keunst en Kultuer Jirn-summertime
 • Werkgroep woon en leefomgeving
 • Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum 
 • Jirnsumer Energy Koöperaasje

 

Bijlagen

financieel verslag2020

Balans2020
Back to Top ↑
 • Lid worden?

  Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

  Ja, ik word lid!

 • Aankomende evenementen

 • Nieuws van de verenigingen