Nieuws no image

Gepubliceerd op 23 december 2014 | door Redactie

0

Update ‘Behoud Dekemahiem’ december 2014

Beste Dorpsbewoners,

Na het laatste artikel op ‘Jirnsum.com” en in de “Stim van Jim” in oktober jl. is er een veel gebeurd met betrekking tot het initiatief ‘behoud Dekemahiem”. Hier volgt een update.

Na het businessplan te hebben aangepast aan de hand van het taxatierapport en de toezegging van Elkien om het geheel te verkopen op basis van 75% van de taxatiewaarde, zijn we op zoek gegaan naar financiers. De Rabobank heeft toegezegd om 60% van de totale financiering op zich te nemen. Hiermee zijn de panden, grond en een gedeelte van de renovatiekosten gefinancierd.

Bij de Provincie Fryslân is een financieringsaanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor het initiatief “aanvalsplan woningmarkt”. Indien deze aanvraag wordt gehonoreerd, zal de financiering rond zijn. Tevens zijn enkele andere instanties er in geïnteresseerd om ons d.m.v. eventuele schenkingen financieel te ondersteunen.

Tijdens een gesprek met Elkien op dinsdag 16 december 2014 bij Doarpswurk te Reard, heeft De initiatiefgroep “Behoud Dekemahiem” een informeel bod gedaan op het complex. Dit bod is in lijn met het eerder opgestelde businessplan. Elkien gaat zich nu intern beraden of dit bod reëel is en daarna met de Minister van Infrastructuur en Milieu in beraad. Begin februari komt Elkien hierop terug en rond deze tijd weten we ook meer over de financieringsaanvraag bij de Provincie Fryslân.

Een van de voorwaarden “Aanvalsplan woningmarkt” van de Provincie Fryslân is dat er gebruik moet worden gemaakt van “inzet opleidingsplaatsen”; m.a.w. stageloper of afstudeeropdracht. Met Dhr. Kramer stage coördinator bij NHL, heeft inmiddels een oriënterend gesprek plaatsgevonden, dit zal begin februari worden hervat.

Met de hulp van voormalig Notaris Dhr. E. Veerman uit Wommels zijn de conceptstatuten voor de “Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum” opgesteld. We hebben voor een vereniging gekozen om zo transparant mogelijk te zijn; Iedere inwoner van Jirnsum kan namelijk lid worden. De vereniging zal officieel worden opgericht wanneer we een positief antwoord krijgen van Elkien over de aankoop van Dekemahiem.

De zorginstelling Leppehiem en zorgverlener Het Friese Land zijn benaderd om ons te ondersteunen in het verbouwen van enkele woningen naar zorgwoningen in het complex Dekemahiem. Maar ook voor het verlenen van eventuele zorg en bijvoorbeeld voorzien van maaltijden, organiseren activiteiten in Dekemahiem of in Leppehiem zelf d.m.v. taxi service, adequaat reageren bij gebruik van alarm in woning etc. etc. Zij hebben hierop enthousiast gereageerd en zullen wanneer er meer duidelijkheid is weer worden benaderd.

Tot zover wat er tot nu toe is gebeurd.

Zoals eerder genoemd, zal er begin februari weer een gesprek met Elkien plaatsvinden. Dan hebben we ook meer duidelijkheid over de financieringsaanvraag bij de Provincie. Indien beide positief, zal het plan aan de dorpsbewoners worden voorgelegd om te oordelen of er genoeg draagkracht is in het dorp om hier mee verder te gaan. De jaarvergadering van het PBI op 4 maart zou een mooi podium kunnen zijn.

De huidige initiatief groep is van oordeel, dat er meer mensen nodig zijn om dit plan te realiseren. Als u denk dat u een bijdrage zou kunnen leveren aan dit project of op- of aanmerkingen heeft op dit verlag dan horen wij dit graag. Iedereen een goede kerst en een gelukkig nieuw jaar toegewenst.

De initiatief groep “Behoud Dekemahiem”
Rein de Wolff
Willemke v/d Meer – Calsbeek
Frits Smidstra
Bouke de Vries (boukeg.devries@gmail.com)
Erik Pereboom
Robert Nugteren
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen