Nieuws no image

Gepubliceerd op 17 juli 2013 | door Redactie

0

Update en ontwerp nieuw schoolplein

Aansluitend bij het ‘groene’ karakter van de school (o.a. het gebruik van aardwarmte en sedum op het dak) wordt er ook een groen schoolplein aangelegd. Dit betekent dat er naast twee tegelpleinen ook gras aanwezig is, er bomen geplant worden en er om het schoolplein een haag komt. Natuurlijk komen er ook speeltoestellen, zowel voor de onderbouw als voor de bovenbouw. Hierdoor wordt het schoolplein één groot uitdagend speelplein voor beide scholen, waar ook buiten schooltijd de kinderen zich kunnen vermaken.

Bij de oplevering van de school wordt ook de basis van het schoolplein gerealiseerd. Dit houdt in dat de paden, de fietsenstalling en de twee tegelpleinen zijn aangelegd. Op de tegelpleinen zijn knikkerpotjes, hinkelbanen en een zandbak aanwezig. Voor het voetbalveld wordt kunstgras aangelegd. De rest van het schoolplein zal bestaan uit gras en ook wordt er een heuvel gemaakt. In de herfst/winter wordt de haag om het schoolplein aangeplant.

De verdere inrichting van het schoolplein zoals speeltoestellen, valondergrond, bomen, keien en zitelementen is niet opgenomen in het bouwbudget. Daarom is er in april een projectgroep opgericht die bestaat uit de directeuren en een leerkracht van beide scholen en enkele ouders. De projectgroep heeft inmiddels een ontwerp gemaakt voor de verdere inrichting van het schoolplein. Het is nu zaak om het benodigde geld bijeen te krijgen voor de aankoop van de genoemde zaken.

Zoals de meeste inwoners van Irnsum al hebben gemerkt zijn er door de kinderen en enkele ouders acties georganiseerd om geld in te zamelen. De kaartenactie van de St. Radboud (It Tredde Sté volgt nog), de deur aan deur actie en de sponsorloop hebben bij elkaar al € 7200,- opgeleverd. Bij deze onze dank voor uw bijdrage. Er is echter meer geld nodig om alles te kunnen betalen. Via fondsenwerving zal de projectgroep proberen hiervoor voldoende geld te krijgen.

Het realiseren van een mooi uitdagend schoolplein is dus niet zomaar geregeld en zeker nog niet klaar als de school wordt opgeleverd en het nieuwe schooljaar begint. Wel wordt medio augustus het hek van het huidige schoolplein naar het voetbalveldje op het nieuwe schoolplein verplaatst. Verder zullen we ons de komende tijd bezig houden met fondsenwerving. Zodra er genoeg financiële middelen zijn zullen de speeltoestellen geplaatst worden. In het plantseizoen (november – april) willen we de bomen planten.

Er is dus nog veel te doen en wellicht vragen we nog een keer om uw medewerking, zodat ons dorp een mooi nieuw speelplein krijgt waar de kinderen met veel plezier kunnen spelen.

schoolplein2

Bron: Projectgroep schoolplein Jirnsum

 
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen