Nieuws

Gepubliceerd op 5 december 2016 | door Redactie

0

update Mauritiuskerk: “sloop moet worden voorkomen”

Na de berichtgeving over de mogelijke sloop van de voormalige NH-kerk in Jirnsum, gaan er verschillende geluiden op van pogingen om sloop te voorkomen.Zo heeft de stichting Alde Fryske Tsjerken bij monde van directeur Gerhard Bakker bij Omrop Fryslân gezegd dat hij graag nog eens wil kijken naar mogelijkheden om de Mauritiuskerk te behouden. Er zal dan echter wel een instanthoudingsfonds moeten komen, waarmee van de rente het onderhoud van de kerk kan worden betaald. Omdat de kerk geen Rijksmonument is, is zo’n fonds nogal kostbaar.

Ook heeft de stichting Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, aangegeven zich zorgen te maken. Het genootschap roept de gemeente Leeuwarden op om de Mauritiuskerk op te nemen in haar gemeentelijke monumentenlijst. “Met de sloop van dit gebouw wordt het karakter van Irnsum sterk aangetast en verliest Friesland bijzonder erfgoed. Sloop kan niet geaccepteerd worden” schrijft het Cuypersgenootschap in een persbericht. “Onze organisatie hoopt dat er een passende functie voor het gebouw gevonden wordt, en staat klaar om een bijdrage te leveren aan het behoud van dit erfgoed.”

Ook in het dorp zelf zijn er partijen bezig met het behoud van de kerk. De Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum heeft aangegeven te willen kijken naar de mogelijkheden, en ook de werkgroep Wonen en Leefomgeving, voortgekomen uit de Dorpsvisie, heeft na het nieuws de kerk opnieuw als speerpunt benoemd.

Wordt vervolgd dus!
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen