Nieuws wordt-lid-pbj

Gepubliceerd op 22 oktober 2021 | door Redactie

0

Update PBJ

De zomer is weer voorbij en we kunnen eindelijk weer fysiek bij elkaar zitten om te vergaderen. Dit werkt erg prettig. Zo nu en dan plaatsen we een update in de Stim om u op de hoogte te houden van de zaken waar het PBJ mee bezig is. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd mailen naar: secretaris.pbi@gmail.com

Ledenwerving 
We zijn erg blij met tientallen nieuwe leden die we de afgelopen maanden hebben geworven. Via de button op Jirnsum.com is het makkelijk om lid te worden. Daarnaast heeft de plantenactie op het terrein van Frits Koopcentrum ook bijgedragen aan het aantal nieuwe leden. In het voorjaar gaan we starten met een deur aan deur actie. Wil je niet dat we bij je aan de deur komen? Meld je dan alvast aan via jirnsum.com. Hier is ook te lezen wat er bekostigd wordt met uw lidmaatschap.

Inloopspreekuur 
U kunt weer voorafgaand aan de vergaderingen om 19.30 binnenlopen. Tussen 19.30-20.00 is er altijd ruimte voor uw inbreng. Heeft u op dit moment iets voor het inloopspreek(half)uur dan kunt u bij de eerstvolgende vergadering weer naar het Kattehus komen. De volgende vergaderingen zijn op: 25 oktober, 11 november en 9 december.

Aanvraagformulier “Bijdrage PBJ”
Om de aanvragen voor (veelal financiële) bijdrages vanuit plaatslijk belang inzichtelijk en gestructureerd te laten verlopen hebben wij een aanvraagformulier opgesteld. 

Vanaf heden willen we vragen het formulier in te vullen waarna het bestuur van plaatselijk belang de aanvraag toetst op de eerstvolgende vergadering. 

Let op; we ontvangen de aanvraag graag minimaal 2 maanden voorafgaand aan de eventuele toekenning. Het formulier is op te vragen via ons mailadres, maar is ook via Jirnsum.com te vinden.

Gaswinning
Er is een vergunning verleend voor het voortzetten van gaswinning uit een veld ten noorden van Jirnsum. In het verleden is ook gas uit dit veld gewonnen. Dit heeft nooit tot problemen geleid. Tevens is de resterende hoeveelheid gas in het veld relatief klein. Daarom hebben we als PBJ geen aanleiding gezien om hiertegen in bezwaar te gaan.

Bijeenkomst met Notaris Mirjam Bos
Op maandag 27 september heeft Mirjam Bos een presentatie gehouden over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aan besturen van diverse verenigingen in Jirnsum. De wet omvat veranderingen omtrent verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van bestuursleden van stichtingen en verenigingen. Mochten er mensen zijn die de presentatie gemist hebben maar hier toch meer van willen weten, dan kunnen wij de presentatie mailen. U kunt ons bereiken via secretaris.pbi@gmail.com.

De evenementen gaan weer los en we kunnen weer een hapje en drankje doen in onze plaatselijke horeca. We hopen u hier ook snel weer te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Plaatselijk Belang Jirnsum

Engbert, Helen, Tineke, Michel, Wopke en Linda.
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen