Nieuws no image

Gepubliceerd op 15 oktober 2014 | door Redactie

0

Update “Behoud Dekemahiem”

Beste Dorpsbewoners,

De initiatiefgroep wil jullie graag op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken omtrent “Behoud Dekemahiem”. De initiatiefgroep heeft met meerdere instanties gesprekken gevoerd om te analyseren wat de haalbaarheid is van ons plan en eventuele financieringsmogelijkheden. Tevens hebben wij gemerkt, dat dit onderwerp ook in andere dorpen speelt en dat de regionale c.q. landelijke politiek er erg veel aandacht voor heeft.

Een van de eerste gesprekken die heeft plaatsgevonden was met Mevrouw Diks, Wethouder Wonen van de gemeente Leeuwarden. De gemeente heeft positief gereageerd op ons initiatief. Dhr. H. Vierstra is als Ambtenaar van de gemeente aan ons toegewezen om het initiatief te begeleiden. We hebben gemerkt dat deze samenwerking goed verloopt en dat dit veel meerwaarde aan het initiatief geeft.

Met de Provincie Fryslân, hebben wij een gesprek gehad om onze plannen toe te lichten. Wij hebben ons ook door de provincie laten adviseren over hoe het geheel zou kunnen worden gefinancierd. De Provincie heeft inmiddels een “aanvalsplan woningmarkt” gelanceerd, waarbij ons initiatief voor een groot deel in aanmerking komt voor financiering. De aanvraag voor financiering zal begin december worden ingeleverd bij de provincie.

De gesprekken met Elkien verlopen goed en we streven ernaar om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Op verzoek van Elkien is er door de initiatiefgroep een Businessplan gemaakt. Dit plan is inhoudelijk met Elkien besproken. Er is inmiddels ook een taxatierapport gemaakt van het complex Dekemahiem en aan de hand van deze gegevens en opmerkingen van Elkien wordt het Businessplan nu aangepast.

Doarpswurk is ingeschakeld i.v.m. hun ervaring met andere soortgelijke projecten. Zij hebben op dit moment een faciliterende rol tussen de verschillende gesprekspartners, maar zullen in de nabije toekomst ons gaan helpen met het opzetten van een coöperatie, aanvragen van verschillende subsidies en het aanvragen van een lening bij provincie.

Vanuit de gemeentelijke politiek is er brede belangstelling voor de ontwikkelingen in Jirnsum en Dekemahiem. Het is dan ook iets nieuws voor Friesland dat een dorp op deze wijze initiatieven ontplooid op het gebied van leefbaarheid en Mienskip. Zowel oppositiepartijen als D66 en de coalitiepartijen CDA en PvdA volgen de ontwikkelingen op de voet en ondersteunen dit initiatief. Regelmatig is er contact en zijn er gesprekken tussen initiatiefgroep en raadsleden.

Op korte termijn zullen we proberen een avond te organiseren om ons initiatief/Businessplan toe te lichten, vragen te beantwoorden en de discussie met het dorp aangaan. Hierover zal nog een bericht op Jirnsum.com verschijnen.

Op dit moment zitten er zes personen in de initiatief groep, die dit hebben opgepakt voor het dorp en dit graag met het dorp wil gaan realiseren. Dus als u op/aanmerkingen heeft dan horen wij dit graag, zodat dit ons alleen maar kan sterken.

De initiatiefgroep “Behoud Dekemahiem”,

Rein de Wolff
Wilemke v/d Meer – Calsbeek
Frits Smidstra
Bouke de Vries (boukeg.devries@gmail.com)
Erik Pereboom
Robert Nugteren
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen