Jirnsum Online no image

Gepubliceerd op 29 december 2013 | door Redactie

0

Update speelplein basisscholen


Sponsoring

Inmiddels zijn we begonnen met het aanschrijven van verschillende organisaties met de vraag een financiële bijdrage te leveren, zodat wij daarvan de verdere aanleg van het speelplein kunnen realiseren waaronder de aanschaf van speeltoestellen.

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de Gemeente Boarnsterhim een bedrag van 3000 euro heeft toegezegd als bijdrage voor de beplanting op het speelplein! Ook Mienskipssoarch heeft een bijdrage van 150 euro geschonken! Plaatselijk Belang Irnsum steunt onze plannen en doneert hiervoor 500 euro! Helga Bos heeft namens de speelpleincommissie met succes een aanvraag voor een bijdrage ingediend, de ING Bank Leeuwarden schenkt een bedrag van 750 euro!

Myrica uit Irnsum heeft de beplanting op en rondom het schoolplein aangelegd. Myrica heeft niet alleen een zeer scherpe offerte gedaan, maar heeft daarbij ook nog 500 euro aan sponsorgeld gegeven !

De bijdragen zijn hard nodig om de beplanting en speeltoestellen te kunnen betalen. De speelpleincommissie wil daarom alle bovengenoemde organisaties hartelijk bedanken voor de giften.

Vervolg
In 2014 gaan we door met het indienen van sponsorverzoeken om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Het speelplein krijgt zoveel mogelijk een groene uitstraling en we zullen ook organisaties aanschrijven voor een bijdrage in de aanschaf van natuurlijke materialen zoals zwerfkeien, stapstenen en boomstammen. Ook zullen de leveranciers van speeltoestellen worden benaderd met het verzoek een aanbieding uit te brengen.

Acties via social media
Mensen die een Facebook of Twitter account hebben zal het niet ontgaan zijn. Ook via de social media proberen we geld in te zamelen voor het schoolplein. Deze links kunnen ook weer via de email doorgestuurd worden! Hoe meer mensen we bereiken, des te meer kans we maken!!!

Tot besluit
Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, wilt u meer weten over de inrichting van het schoolplein? Wilt u misschien een (financiële) bijdrage leveren of kent u iemand die ons behulpzaam kan zijn? Dan horen wij dat graag! U kunt uw bericht sturen naar marcelta@hetnet.nl
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen