Nieuws no image

Gepubliceerd op 18 april 2002 | door Redactie

0

Verbetering en verfraaiing sportcomplex Jirnsum

Meer dan een jaar heeft het overkoepelend orgaan van de drie sportverenigingen (KV, TV EN VV) moeten wachten op de aanpak van de entree van het sportcomplex. In de loop van de tijd is met name het gedeelte aan de oostkant van het parkeerterrein verzakt. Veel regen en een mindere drainage waren hier debet aan. Dit had tot gevolg dat de waterputten in verhouding tot de oppervlakte te hoog kwamen te liggen. Het water bleef vaak staan en dit leidde tot grote problemen bij het betreden van het complex.

Nu is men er in Grou er eindelijk van doordrongen dat er iets moest gebeuren. Het gehele parkeerterrein wordt opnieuw bestraat. Men hoopt de werkzaamheden deze week af te ronden. Maar daarmee zijn niet alle problemen uit de wereld. ‘Het moeras’, wat voor een gedeelte dienst moet doen als fietsenstalling, kan gedurende de maanden waarin de ‘r’ te vinden is, niet gebruikt worden. Het water blijft ten gevolge van een zeer slecht werkend drainagesysteem (of ontbreekt het?) altijd staan. De twee picknicktafels staan troosteloos in het natte midden, soms vergezeld van een aantal hongerige eenden. Plaatselijk Belang heeft trouwens besloten voor deze tafels een nieuwe bestemming te zoeken.

De Stichting Beheer Sportaccommodatie had dan ook graag gezien dat ook naast voornoemde werkzaamheden de fietsenstalling wordt opgeknapt. Hier moeten ze dus nog even geduld mee hebben. Ook het verzoek om het parkeerterrein te vergroten – de gemeente onderhoudt de groenstrook eromheen slechts ter breedte van één meter – haalde bakzeil.

Dan is men ook bezig met het aanleggen van een terras aan de westzijde van de kantine. In opdracht van ‘De Club van 100’ is Caparis druk doende om dit te realiseren. Terreinmeester Bauke de Vries heeft de bloembakken verwijderd en de inhoud verplaatst. Op dezelfde plaats wordt over de gehele breedte een betonnen fundering met een muurtje van ca. 60 cm hoog gemaakt. Tussen dat muurtje en de gevel van de kantine wordt er dan plaats gemaakt voor een terras. Met een ingang aan beide zijkanten, welke ook goed toegankelijk zal zijn voor mensen met rolstoelen en rollators, geeft dit een mooi aanzien. En met het mooie weer in aantocht kunnen alle bezoekers van de diverse sportwedstrijden en andere festiviteiten gebruik maken van deze voorziening.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen