Nieuws

Gepubliceerd op 30 april 2015 | door Redactie

0

Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum is opgericht

Het is al weer even geleden dat wij een handtekeningenactie voerden om de steun van het dorp te krijgen om te proberen de “bejaardenwoningen” van Dekemahiem te behouden voor Jirnsum. Graag willen wij u informeren over hoe het er nu voorstaat. Wij (een groepje van 6 Jirnsumers) hebben gesprekken gevoerd met woningbouwvereniging Elkien de eigenaar van Dekemahiem, Rabobank, Provinsje Fryslân en Gemeente Leeuwarden. Stichting Doarpswurk uit Raerd heeft ons hierbij gesteund.
Op 2 februari 2015 is de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum opgericht. Nu zijn wij dan zover dat wij het in principe eens zijn met Elkien over de voorlopige koopakte.
Verder is de VDJ in gesprek met de Rabobank Heerenveen – Zuidoost Friesland over de financiering van de aanschaf en renovatie van de woningen. De Rabobank heeft daarnaast al een gift van € 50.000,–. overhandigd in het kader van haar stimuleringsfonds. Ook is door de Provincie Fryslân in het kader van “Aanvalsplan Woningmarkt” een lening toegezegd.
Het wachten is nu eerst op de toestemming van het Ministerie Wonen en Rijksdienst, dat deze (oorspronkelijk sociale huur) woningen daadwerkelijk aan ons mogen worden verkocht.
Doel van VDJ is het behoud van de 25 woningen. Doelgroepen zijn starters, eenpersoonshuishoudens en studenten. Daarnaast zijn ze, vanwege hun oorspronkelijke bestemming ook uitermate geschikt voor senioren met een eventuele zorgvraag. De renovatie van de woningen zorgt ervoor dat deze nog een periode voor bewoning geschikt blijven.
Momenteel is een groep studenten van de NHL bezig om te kijken wat er aan binnen- en buitenkant zou moeten/kunnen gebeuren en voor welke doelgroepen wat zal moeten worden gedaan aan de woningen.
Verder is het doel van VDJ dat eventuele winst ten goede komt aan het dorp.

Intussen zijn wij ons aan het beraden hoe wij onze vereniging precies zulle inrichten en hoe u lid kunt worden, zodat u kunt meebeslissen over de verdere ontwikkelingen van Dekemahiem.

U kunt in elk geval uw belangstelling opgeven op mail adres: VDJirnsum@gmail.com

Ook als u belangstelling heeft om te huren kunt u dat op bovenstaand mailadres kenbaar maken.

Namens de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum.
Willemke van der Meer.

Foto-3-1024x674

 

 
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen