Plaatselijk Belang

Gepubliceerd op 7 maart 2018 | door Redactie

0

Vergaderstukken Jaarvergadering 2018 PBJ

UITNODIGING
Algemene Ledenvergadering
Woensdag 28 maart 2018 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van Plaatselijk Belang Jirnsum. De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) en wordt gehouden in MFC It Kattehûs aan de Rijksweg 180 te Jirnsum.
Tijdens de reguliere jaarvergadering van Plaatselijk Belang Jirnsum zal er een tussenevaluatie worden gepresenteerd over de Dorpsvisie Jirnsum 2020. Daarbinnen is er tijd ingeruimd voor de werkgroepen Kunst en Cultuur en Wonen en Leefomgeving. Kunst en Cultuur zal de vergadering informeren over de voortgang van de plannen rond Jirn-summertime. Wonen en Leefomgeving over de realisatie en de plannen voor Jirnsum. Na afronden van de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang zal de Vereniging Doarpskorporaasje Jinrsum een presentatie geven over de voortgang van hun activiteiten waaronder Dekemahiem en de katholieke kerk.
Alle dorpsgenoten zijn van harte uitgenodigd. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs zodat u op de hoogte kunt blijven over onze activiteiten en de laatste ontwikkelingen in Jirnsum. Na afloop van de jaarvergadering is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje. Alle vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Jirnsum, treft u hieronder aan.

Agenda jaarvergadering woensdag 28 maart 2018 om 20.00 uur
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag jaarvergadering van 29 maart 2017
4. Jaarverslag 2017 van Plaatselijk Belang Irnsum
5. Jaarverslag 2017 van de projectbesturen
. De Stim fan Jim
. Jirnsum Online
. Speeltuincommissie
. Doarpsargyf
. Themagroepen vanuit de Dorpsvisie 2020 (Presentaties na de pauze)
6. Financieel verslag 2017
. Verslag door de penningmeester
. Verslag van de kascommissie en decharge bestuur
. Benoeming nieuw lid van de kascommissie
7. Bestuurszaken
. Vertrek Theo Damsma als bestuurslid wegens einde termijn
. Benoeming nieuwe bestuursleden. Kandidaten kunnen zich nog aanmelden via secretaris.pbi@gmail.com
8. Rondvraag
9. Afsluiting formele deel jaarvergadering
*********************PAUZE*********************
Presentaties:
. Stand van zaken Dorpsvisie 2020, een overzicht
. Themagroep Wonen en Leefomgeving
. Themagroep Kunst en Cultuur (KenK)
. Presentatie Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum (VDJ)

Rondvraag en sluiting vergadering
Vergaderstukken
Vergaderstukken compleet 28-03-2018 – Deel1_opt
Vergaderstukken compleet 28-03-2018 – Deel2_optnw
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen