Plaatselijk Belang foto

Gepubliceerd op 4 mei 2012 | door Redactie

0

Verslag bestuursvergadering PBI 25 april 2012

foto

Verslag:

Beste mensen,


Na de Jaarvergadering op 5 maart zijn we als bestuur weer met goede moed verder gegaan met allerlei plannen voor Jirnsum. Nog ruim anderhalf jaar en dan is Jirnsum één van de dorpen van de gemeente Leeuwarden. We bespraken onze inmiddels verouderde dorpsvisie in april met Jurjen van der Weg, de dorpencoördinator van Leeuwarden. Onze prioriteiten liggen bij het Centrumplan (Wijde Steeg), de Sylsbrêge en het behoud van de voorzieningen die we hebben. Maar ook het dorpshuis, het groenbeheer, de speeltuinen en tal van andere punten kwamen aan de orde.
We denken dat Jirnsum vanaf 1 januari 2014 meer mogelijkheden krijgt om nu werkelijk eens iets gedaan te krijgen.

Bij de garageboxen tussen De Terp en de Douwemastrjitte zijn, na overleg met de buurtbewoners, struiken en bomen gerooid en gesnoeid. Het zwerfafval en andere rommel is opgeruimd.  Dit heeft best nog wat voeten in aarde gehad. Daarom vragen we van iedereen om het nu netjes te houden.

We hebben geconstateerd dat er slechts enkele van de door u aangedragen punten voor de dorpschouw van vorig jaar door de gemeente zijn uitgevoerd. We hebben daar vragen over gesteld. Voordat we weer een nieuwe lijst indienen, met waarschijnlijk veel ‘oude’ punten, willen we een reactie van de gemeente. De plantenbakken op de Sylsbrêge en de kapotte bushokjes zijn een doorn in het oog van vele Jirnsumers.

Op de jaarvergadering sprak dhr. Jan van der Meer van Support & Co over de mogelijke sluiting van de Attent-winkel in Jirnsum. Zonet (donderdag 3 mei) werd ik door hem gebeld met de mededeling dat de winkel met ingang van 24 mei inderdaad wordt gesloten en dat alle betrokken partijen ervan op de hoogte waren gesteld. Of Plaatselijk Belang Irnsum nog iets aan dit besluit kan veranderen is op dit moment nog onduidelijk. De steeds meer teruglopende omzet heeft de winkel de das omgedaan. Van de klanten die er wel trouw hun boodschappen deden, kon de winkel niet bestaan. Support & Co denkt na over een bezorgservice vanuit het filiaal in Aldeboarn. Als u dit leest, bent u waarschijnlijk al door een brief van Support & Co op de hoogte gebracht.

Een aantal omwonenden van de Sylsbrêge is bezig een wensenlijst op te stellen. Hiervoor wordt een enquête onder de betrokkenen gehouden. PBI neemt deze wensen t.z.t. in ontvangst en neemt de uitkomsten mee in het overleg met de gemeente en provincie. U hebt kunnen zien dat er in april verkeerstellingen zijn gehouden. De verkeersstromen moeten het uitgangspunt zijn voor de plek van de nieuwe brug. 

De plaatsing van de AED is nog niet helemaal rond. Achter de schermen wordt gewerkt aan een goede oplossing. 

 
VAN DE PENNINGMEESTER

De penningmeester van PBI voert momenteel het beheer over de financiën van PBI, maar ook van alle subcommissies. De besturen van de subcommissie blijven verantwoordelijk voor het realiseren van de eigen inkomsten; de penningmeester van PBI doet slechts de betalingen en controleert of de uitgaven verantwoord zijn ten opzichte van de inkomsten.

De Stim fan Jim

Voor wat betreft de Stim fan Jim is er momenteel een probleem in die zin dat er onvoldoende bestuurlijke slagkracht om de benodigde inkomsten te genereren. Het bestuur van PBI doet dan ook dringend een beroep op mogelijke vrijwilligers die zich daarvoor in willen zetten. Mocht dat niet lukken, kan het zijn dat het uitbrengen van de Stim fan Jim voor de jaargang 2012-2013 financieel niet meer verantwoord is. Kort gezegd: als er niets verandert, is het laatste nummer van De Stim in zicht.

Voor de korte termijn: op de factuur van de advertentietarieven 2011-2012 stond per ongeluk een verkeerd rekeningnummer. Voor de adverteerders die voor 2011-2012 nog niet betaald hebben, graag het benodigde tarief over maken naar het volgende rekeningnummer: 35.21.03.639  t.n.v. Plaatselijk Belang Irnsum o.v.v. advertentie Stim 2011-2012.

Tot slot: de zakjesactie blijft van belang en ook die inkomsten nemen af. Dus ook daar een dringend beroep op een bijdrage.

Contributie-inning

De penningmeester van PBI wil de contributie-inning graag zoveel mogelijk automatiseren, zodat er geen tijd hoeft te worden besteed aan het van deur-tot-deur innen van contributie. Voor de leden van Plaatselijk Belang Irnsum die met een automatische afschrijving de contributie betalen, heeft de afschrijving voor de contributie 2011 in juni 2011 plaatsgevonden. Door controle van uw bankafschriften kunt u nagaan of u wel/geen lid bent met een automatische incasso.

Nogmaals, u zult begrijpen dat betaling per automatische incasso onze voorkeur heeft in verband met het automatiseren van de inning van de contributie. Indien dit voor u geen bezwaar is, kunt u dit per e-mail doorgeven aan kosteruiten@gmail.com (t.n.v. penningmeester Rients Koster met vermelding van naam, adres en bankrekeningnummer).

Voor dorpsgenoten die liever geen automatische incasso afgeven, en die wel lid zijn van PBI, denken lid te zijn of graag lid willen worden bij deze het verzoek om de contributie voor dit jaar (2012) over te maken, te weten:

€ 5,00 op bankrekening 35.21.03.639  t.n.v. Plaatselijk Belang Irnsum.

Tot slot: Wilt u ook meedenken en/of praten als bestuurslid? Stuur even een e-mail!

Koos Stornebrink, secretaris (secretaris.pbi@gmail.com)  
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen