Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 6 april 2008 | door Redactie

0

Verslag PBI maart 2008

../images/nieuws/1-2008/logopbi.jpg

                                                                                                               maart 2008

Als u dit leest is het de rust weer neergedaald binnen het bestuur van PBI en de werkgroepen. Eerst de drukbezochte jaarvergadering op 3 maart en snel daarna de veelbesproken dorpsraadpleging, het ophalen, het tellen, het schrijven van een advies aan de gemeente en het overleggen.
De voorlopige resultaten zijn als eerste natuurlijk bekend gemaakt op www.jirnsum.com onze eigen website. Gelijk daarna volgden Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. Hieronder nog eens de uitkomsten van de dorpsraadpleging. Veel mensen hebben meegedacht, en hun stem uitgebracht, vaak nog met een opmerking of een kaartje met een variant erop. Er waren mensen die maar 1 keuze konden maken en er waren ook mensen die geen keuze konden maken.
Allen heel hartelijk dank voor het meedoen en de ophalers heel hartelijk dank voor het ophalen van de stemmen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter gemeente en provincie moeten luisteren naar de wens, vragen, twijfels en oplossingen van het dorp.
Nog even de laatste definitieve telling en opmerkingen van donderdag
3 april 

 1e keus Alternatief A Alternatief B   Alternatief
Blanco/geen mening   Aantal getelde formulieren  
 Totaal 226=40.7% 115=20.7% 176=31.7%  36 = 6.5%  555=56.2%
 2e keus
Totaal
124=22.3% 125 = 2.5% 108 = 9.5%  192 = 34.6%  

 
Totaal aantal kiesgerechtigden = 988 personen boven de 18 jaar 

Opmerkingen*                                                                Aantal keren genoemd
Lange bypass (tot industrieterrein)                                               8
Veiligheid voor fietsers!                                                               5
Vrachtverkeer via Blauwe Tent                                                    2
Leppedyk is geen archeologisch monument                                   1
Beweegbare (draai)brug (op oude plek), evt. elektr. bediening      26
Bij variant C geen tweede brug naar Hellinga                                2
Autoluw (vrachtwagens en omleiden)                                          18
Bij variant A of B een aparte fietsbrug op de plek van 
de huidige Sylsbrêge                                                                   1
Geen verhoging van de brug, niet meewerken met FMP                12
Bij bypass parkachtige omgeving scheppen                                   1
Boarn verbreden bij woonboten                                                    6
Woonboten verplaatsen                                                               6
Knik uit de brug halen                                                                 3
Trailerhelling moet blijven                                                            1
Strandje moet blijven of verplaatst worden                                   6 

* ingekort en nog niet helemaal volledig 

../images/nieuws/1-2008/bruga.jpg

Mooi, maar voor Jirnsum…?

De opmerkingen zijn verzameld, geteld en meegenomen in het advies van Plaatselijk Belang aan de gemeente. Op de deadline van de Stim zijn we daar nog niet mee klaar. Dit zal, als u de Stim leest, al op de website te lezen zijn. Volgende week gaan we nog in gesprek met PB Friens. Zo hopen we de gemeente een zo compleet mogelijk beeld van de wensen van Jirnsum e.o. te geven.

../images/nieuws/1-2008/brugb.jpg

Een paar weken geleden kreeg PBI de vraag van een gemeente-ambtenaar voorgelegd of het dorp bezwaar zal hebben tegen het vestigen van een Thomashuis in het dorp. En wel in de voormalig boerderij Heareburch 1 aan de ijsbaan.
De initiatiefnemer van de Thomashuizen, Hans van Putten, had zelf een zoon met een verstandelijke beperking: Thomas. Thomas is in 2006 overleden. Uit onvrede met het reguliere aanbod bedacht hij in 2001 het concept Thomashuizen. De formule moest voorzien in een landelijk netwerk van kleinschalige woonvoorzieningen. Een plek waar Thomas zich thuis zou voelen, en met hem vele andere mensen met een verstandelijke beperking.
In het overleg met de gemeente reageerden wij positief. Het lijkt ons een verrijking een woonplek in het dorp te hebben voor verstandelijk gehandicapten. De Stichting zal nog beslissen of de koop doorgaat, vervolgens geven zij een voorlichtingsavond in het dorp. U kunt zich alvast informeren via de website www.Thomashuizen.nl .

Hopelijk bent u weer voldoende geïnformeerd over de stand van zaken, mocht u vragen of opmerkingen hebben laat dit dan weten. 

Met vriendelijke groet, 

Koos Stornebrink, Jan Smittenberg en Renée Ruiten, secretarispb@planet.nl 602529 


Werkgroep Wonen, verkeer en groen

21 Mei 2008
Actiedag Welkom en omwonenden
Himdyk, de Finne en Dekemastrjitte

Naar aanleiding van de dorpsschouw in 2007 is door de omwonenden van Himdyk en Finne de wens geuit om de zandbak op de Himdyk op te ruimen en hiervoor in de plaats parkeerplaatsen te realiseren. Wwvg heeft onderzocht of de gemeente hieraan wilde meewerken en na het houden van een enquête bij de omwonenden zijn de plannen nader met hen uitgewerkt door Wwvg. 
Ondertussen werd bekend dat Welkom ieder jaar een actiedag organiseert waarbij medewerkers van Welkom samen met omwonenden een bepaald project kunnen realiseren. Het project "zandbak" is door Welkom goedgekeurd. 
Dit betekent dat er op 21 mei een actiedag wordt gehouden in Jirnsum, waarbij medewerkers van Welkom samen met de omwonenden de zandbak gaan opruimen en parkeerplaatsen aanleggen. Een en ander zal plaatsvinden in goed overleg met Plaatselijk Belang, Wwvg en de gemeente.

Sake Janse, Bartele Kramer en Baukje Terwisscha van Scheltinga
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen