Nieuws no image

Gepubliceerd op 22 maart 2006 | door Redactie

0

Vogelgriepenting

Minister Veerman kondigde in Nederland een ophokgebod af voor alle pluimvee vanaf 20 februari. Twee dagen later al bereikte ons het bericht dat de minister toestemming had verkregen van de Europese commissie om hobbypluimvee en scharrelkippen te vaccineren. 

Vanaf 16 maart is enting ook daadwerkelijk mogelijk. Deze moet gezien worden als hét alternatief tegen ophokken. Puur preventief, want de griep is gelukkig nog niet in ons land. Een kanttekening. 

In het weekend voor 20 februari zit ik tot diep in de nacht alle bekende info van diverse sites van de betrokken ministeries en instanties door te ploegen om alles goed op een rijtje te krijgen. Dat lukt redelijk, ondanks sommige tegenstrijdigheden en een enkele pertinente fout op de ‘officiële’ sites. Informatie wijzigt overigens per dag. Zo zouden katten ‘in principe niet gevoelig zijn’, maar op het Duitse Rügen en in Oostenrijk sterven er wel degelijk een paar aan vogelgriep. Op de praktijk leidt dat onherroepelijk tot vragen van cliënten. Zo ook uiteraard wat betreft de enting tegen vogelgriep, al loopt dat geen storm. 
Voorlopig moeten we mensen op een wachtlijstje zetten, want het op touw zetten van een entcampagne kost tijd. Kosten lijken overigens mee te vallen, want de entstof schijnt niet duur te zijn. Begin maart begint langzaam duidelijk te worden dat enting nogal wat voeten in de aarde heeft. Immers, de grote exportbelangen van Nederland vragen om een zeer consequent dichtgetimmerd vaccinatieplan. 

Dat houdt in dat alleen bij de eigenaar thuis mag worden geënt, er tevoren bloed moet worden genomen, de eigenaar een verklaring moet tekenen dat hij zich aan de voorschriften houdt, en de te enten dieren geringd en geregistreerd moeten worden. Na drie weken moet er een tweede vaccinatie gegeven worden en in een later stadium moet er nogmaals bloed worden afgenomen. Drie weken na de tweede enting mag het pluimvee weer buiten scharrelen. Op 15 maart wordt, tot grote opluchting van duivenhouders, de ophokplicht voor duiven opgeschort; duiven zijn minder gevoelig voor de vogelgriep en worden niet langer als grote risicofactor gezien. 

Vrijwel gelijktijdig wordt via de media bekend gemaakt dat vanaf 16 maart de vaccinatie van start kan gaan. Terwijl ik Omrop Fryslân na het avondspreekuur te woord sta, zwijgen onze officiële infokanalen nog in alle talen. De volgende dag blijkt het enten van de kippen op de hoeve van onze Minister van Landbouw uitsluitend een mediaspektakel. Want de dag daarop verschijnt er in de dagbladen een foto van de Minister die een haan vasthoudt met een dierenarts in een onberispelijk witte jas met een injectiespuitje in de aanslag. De foto in de LC liet vooral de vele lenzen gericht op dit drietal zien. Natuurlijk, het valt te prijzen dat het Minister Veerman gelukt is een doorbraak te forceren in het zogenaamde non-vaccinatiebeleid van ‘Brussel’, ere wie ere toekomt! 
Ondertussen zijn wij als dierenartsen helaas verstoken van entstof en instructies, terwijl onze clientèle een andere indruk heeft. Dezelfde dag komt er gefaseerd informatie binnen en laten we onze praktijk officieel registreren om voor de entcampagne in aanmerking te komen. Hobbypluimveehouders kunnen zich vanaf nu dus bij onze praktijk melden om hun kippen, kalkoenen, eenden of ganzen (zwanen niet!) te laten enten. In de loop van deze week hopen we het vaccin binnen te krijgen. 

Wat is nu het beste advies, wel of niet enten? Specialisten schetsen twee uitersten. In het minst erge geval wordt half mei na de vogeltrek de ophokplicht gewoon opgeheven, in het slechtste scenario wordt rekening gehouden met het feit dat ongeënt pluimvee nooit meer los zal mogen rondscharrelen. De waarheid zal wel ergens hiertussen gelegen zijn. De tijd zal het leren. Gelukkig is de vogelgriep nog steeds niet in Nederland. Op zaterdag 18 maart maken we als praktijk een start met onze vogelgriepcampagne. Het enten zal ons zeker wel lukken en de papieren rompslomp worstelen we ons ook wel doorheen. Dat bloedtappen echter doen we dagelijks bij koeien, schapen, honden en katten, maar bij pluimvee zijn we dat niet gewend. 

../images/nieuws/1emap/enting.jpg

Gelukkig heb ik prominent CDA-lijstduwer en collega Schuurmans uit Idaerd bereid gevonden om het bloedtappen op zijn kippen te oefenen. Gelukkig ontberen wij tientallen lenzen die op ons gericht zijn, eentje is genoeg…

Menno J. Wiersma Dierenartsenpraktijk Grou-Reduzum
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen