Nieuws no image

Gepubliceerd op 25 juni 2007 | door Redactie

0

Vogels in en rondom Jirnsum, deel 12

– Arjen Schoustra, één van mijn trouwste melders, zag op 21 februari de eerste Scholeksters bij Jirnsum. 
– De eerste Grutto van dit jaar was een eigen waarneming: op 27 februari hoorde ik de welbekende roep bij de Kruisbrekken, toch nog vrij laat gezien het extreem zachte winter- en voorjaarsweer. 
– Roelfien Postma hoorde op 6 maart haar eerste Grutto tussen Grou en Jirnsum. 
– Roelfien Postma zag eind februari een groepje Pestvogels aan de Rijksweg. Waarschijnlijk betreft het hier dezelfde vogels die eerder op het Jirnsumer sportcomplex waren gezien (zie ook ‘Vogels in en rondom Jirnsum’, deel 11). 
– Begin maart was aan de Rijksweg, soms al voor zonsopkomst, de luid resonerende roffel van een Grote Bonte Specht te horen. Meerdere dorpsgenoten hebben dit geroffel gehoord en zich verbaasd over het volume ervan. Het geroffel is bedoeld voor het afbakenen van het territorium en voor het lokken van een wijfje, en niet voor het uithakken van een nestholte. Spechten doen dit laatste met veel langzamere, hakkende bewegingen. 
– Arjen Schoustra vond op 1 maart al eenden-eieren in één van zijn korven, vroeger dan ooit, aldus de waarnemer. 
– Sibren van Balen zag begin maart een IJsvogel bij Jirnsumersyl. 
– Een Aalscholver hield zich op 20 maart op in het slootje pal voor de boerderij van Arjen Schoustra aan de Kerkebuurt en verschalkte daar een waterrat, die eerst werd verdronken en daarna met huid en haar in het keelsgat van de vogel verdween. Aalscholvers worden steeds vaker op ongewone plaatsen gezien, zoals in kleine slootjes en op tuinvijvers. Mogelijk dat visschaarste op de grotere wateren ze hiertoe dwingt. 
– Bangma van de Wjitteringswei zag op 21 maart een Grote Zilverreiger bij zijn huis. Grote Zilverreigers zijn de laatste jaren het hele winterseizoen in onze contreien te bewonderen. Broeden doen ze hier (nog?) niet, daarvoor trekken ze naar de Oostvaardersplassen of naar Zuid- en Oost-Europa. 
– Bangma zag eind maart drie mannetjes Fazant op zijn erf. Hij had deze soort hier lang niet meer gezien, voor het laatst rond 1975. Jelma Sinnige zag op 27 maart een Canadese Gans (officieel heet de vogel tegenwoordig ‘Grote Canadese Gans’) in het land van De Wolff. 
– Roelfien Postma zag op 31 maart ’s ochtends vroeg een groepje van vijf Canadese Ganzen op de Boorn zwemmen. De Canadese Gans is een zeer opvallende, en in het voorjaar zeer luidruchtige exoot, die de laatste jaren sterk in aantal toeneemt. 
– Op 18 mei zagen Age Niemarkt, Sint de Vries en ondergetekende hoe een Visdief, boven de dropfabriek van Van Slooten, zeer fanatiek twee Zwarte Kraaien verjoeg. Waarschijnlijk had de vogel eieren, of misschien al kleine jongen, op het dak van de fabriek. Broedgevallen van Visdieven op daken zijn zeldzaam, maar niet onmogelijk. Op de zuivelfabriek van Wergea bevond zich jarenlang een flinke kolonie. Ook op de fabriek van Van Slooten hebben al eerder Visdieven gebroed. 
– Arjen Schoustra hoorde op 20 mei de roep van de Koekoek bij zijn boerderij. Roepende Koekoeken binnen de bebouwde kom van Jirnsum zijn zeldzaam, ik krijg er maar een enkele keer een melding van (zie ook ‘Vogels in en rondom Jirnsum’, deel 7). 

Meldingen zijn altijd welkom op tel.nr. 602377, Bauke Sienema
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen