Nieuws ../images/nieuws/1-map2007/kramsvogel.jpg

Gepubliceerd op 26 november 2007 | door Redactie

0

Vogels in en rondom Jirnsum, deel 14

Meldingen en waarnemingen 
Ik begin deze aflevering met een uitstapje naar de wereld van de zoogdieren. Op 1 september zag ik namelijk, en met mij Wiebe van der Meulen, een haas doodgemoedereerd midden op de Rijksweg door het dorp lopen. Het dier schuilde dan een poosje in de struikjes voor het huis van Van der Meulen en verdween toen weer rustig in de richting waaruit het gekomen was. Het was maar een magere haas, misschien was het beest ziek of gewond. 
Age W. Niemarkt vertelde mij een leuke jeugdherinnering: zo rond 1960 kwamen hij en zijn maat bij het eierzoeken wel eens op een stuk opgespoten land of gronddepôt dat toentertijd langs de Mardyk bij het Sneekermeer lag, ongeveer tussen de Tersoalster Sylroede en de boerderij van Van Bentum. Het land was hier wat hoger, stond vol plassen en er groeide veel pijpestrootje. Er broedden ook Kokmeeuwen. Later is dit depôt weer verwijderd. 

– Age W. Niemarkt meldde mij ook dat ongeveer twee paartjes Visdief dit jaar broedden op de oude loods van jachtwerf ‘de Boarnstream’. De vogels waren bij benadering uitzonderlijk fel. 
In deel 12 van deze rubriek meldde ik al het broeden van Visdieven op het dak van Van Slooten’s dropfabriek. 
– Arjen Schoustra, zoals gebruikelijk weer een van mijn beste melders, zag op 30 augustus nog nestbouw van Meerkoeten in de vijver achter zijn boerderij aan de Kerkebuurt. 
– Ook zag hij tweemaal Gaaien op zijn erf: op 18 september twee stuks en begin oktober nogmaals twee. Arjen Schoustra vertelde mij ook het volgende: op 15 september bleken er in een eendenkorf op de Kerkebuurt, die pas door Obe Veldman was verwijderd, nog twee pasbebroede eieren van de Holenduif te zitten. De eieren, die bij het controleren van de korf door Schoustra onverwacht uit de korf en op de grond waren gevallen en daarbij licht gekneusd werden, bleken bij de lotterproef die Schoustra uitvoerde op de punt te zinken, hetgeen betekent dat ze pas bebroed waren. 
– Roelfien Postma hoorde op 18 september nog de zang van de Tjiftjaf in haar tuin aan de Rijksweg. Najaarszang van Tjiftjaffen is een normaal verschijnsel, vooral bij mooi nazomerweer. – De IJsvogel liet zich dit najaar ook weer een aantal malen bewonderen: Terpstra van Abbenwier zag er op 29 september een voor zijn boerderij, Arjen Schoustra zag op 22 oktober een IJsvogel op een fuik voor muskusratten in de sloot voor zijn boerderij en zelf zag ik op 24 oktober zo’n prachtig azuurblauw en oranje beestje bij Jirnsumersyl. Dit jaar lijkt het jaar van de Grote Zilverreigers te worden. Vanaf eind september werden ze gezien, door de hele provincie en ook in de buurt van Jirnsum. Diverse melders zagen tot wel zes exemplaren bij de Kruisbrekken. Dit is echter nog niks vergeleken bij de waarnemingen uit het Leechlân tussen Grou en Warten, waar op een gegeven moment het ongelofelijke aantal van 77 vogels werd geteld. 
– Arjen Schoustra meldde mij dat het jonge gras op het tracé van de nieuwe gasbuis bij de Kruisbrekken zeer geliefd is bij ganzen. Voor boeren is dit wel eens problematisch, aangezien ganzen jong gras met wortel en al uitrukken. 
– Bij Galama aan de Reinderswei zijn op 9 oktober zes jonge Kerkuilen geringd. In de broedkast in de schuur hadden de oude vogels eerder dit jaar al vijf jongen grootgebracht. De uilen profiteren duidelijk van de goede muizenstand, iets wat trouwens ook geldt voor de hierboven genoemde Grote Zilverreigers. 

../images/nieuws/1-map2007/kramsvogel.jpg

– Met de herfst komen de Kramsvogels! Arjen Schoustra zag ze vanaf eind oktober in zijn appelbomen aan de Kerkebuurt en zelf zag ik ze op 23 oktober in onze tuin aan de Rijksweg. De kater van Roelfien Postma verschalkte er op 25 oktober twee, die fourageerden op valfruit in Roelfien’s tuin aan de Rijksweg. 

Meldingen altijd welkom op tel.nr. 602377, 
Bauke Sienema
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen