Vogelwacht no image

Gepubliceerd op 9 maart 2008 | door Redactie

0

Vogels in en rondom Jirnsum, deel 15

Hier geen weg!

De provincie wil in het kader van een recreatieplan de Sylsbrêge verhogen en tegelijkertijd is er een plan de brug een paar honderd meter richting Grou te verplaatsen en een rondweg aan te leggen van de Rijksweg naar de Grousterdyk, dwars door het land van ecologisch boer Sjouke Kiestra. Gelukkig wil de actiegroep ‘Hier geen weg’ van het Weidevogelcollectief Flânsum daar een stokje voor steken. 
Daarin wordt de groep van harte gesteund door de Jirnsumer Vogelwacht. Een rondweg op deze plaats zal het in originele staat gehouden land, met zijn vele voorjaarsbloemen en weidevogels, onherstelbaar vernielen. Bovendien zal de weg het landschap bij Jirnsumersyl ernstig verstoren en de eeuwenoude Middelzeedijk van Jirnsum naar Friens wreed doorsnijden. Veel Jirnsumers maken van deze dijk gebruik om er te wandelen en van het landschap te genieten. Ik roep dan ook alle Jirnsumers op om, net als de Vogelwacht, de actiegroep ‘Hier geen weg’ te steunen! 

Meldingen en waarnemingen
– Kerst Hylkema meldde mij op 4 november de aanwezigheid van 7 of 8 Ransuilen in zijn tuin aan de Rijksweg. Ransuilen slapen of ‘roesten’ in de winter graag in groepen van soms wel 100 exemplaren. 
– Ook aan de Rijksweg, bij Hermanides, verbleef op 13 november een gewonde Ransuil. Ik heb de vogel gevangen en in een kartonnen doos gedaan, waarna hij door Ciska Hermanides naar de Fûgelhelling in Ureterp is gebracht. Aangezien de vogel niet meer viel op te lappen heeft men hem daar een paar dagen later laten inslapen. 
– Op 13 november belde Ciska Keulen mij in verband met geluidsoverlast door Kerkuilen in hun schuur. De uilen broeden hier in een door de Kerkuilenwerkgroep geplaatste kast. Overlast door Kerkuilen komt vrij veel voor, bijvoorbeeld door lawaai, stank of uitwerpselen. Vaak kunnen de problemen worden opgelost door het verplaatsten van de nestkast. Neem bij overlast altijd contact op met de Kerkuilenwerkgroep. Ik heb de telefoonnummers. 
– Arjen Schoustra zag midden december al baltsende Wilde Eenden bij z’n boerderij aan de Kerkebuurt. 
– Rond deze tijd zag hij bij de Kruisbrekken ook nog grote groepen Kieviten en Goudplevieren, alles ten gevolge van het zachte winterweer. 
– Eind december zag Arjen Schoustra veel Blauwe Reigers langs de Bûtlânswei, die daar muizen aan het vangen waren. Dit deden ze vooral in de bermen en tussen schapen. De goede muizenstand is hun redding geweest nu de landssloten dichtgevroren waren. 
Op 28 december meldde Arjen Schoustra me dat de Eksters op z’n erf al aan het slepen waren met nestmateriaal. Op dezelfde dag zag hij nog 2 Watersnippen bij de Kruisbrekken. 
– Nel Groen zag eind december een IJsvogel bij de boerderij van Rotteveel nabij Oudeschouw. Een paartje Groenlingen (‘What’s in a name?’) verbleef rond deze tijd in haar tuin aan de Dekamastrjitte. 
– Jan Meijer zag begin januari een Slechtvalk nabij de zender. Omstreeks dezelfde tijd zag hij al parende Buizerden bij Jirnsum. In deze tijd van het jaar gaat het om schijnparingen waarbij geen bevruchting plaatsvindt. 
– Dit geldt ook voor de Wilde Eenden die Arjen Schoustra op 20 januari zag paren op de ijsbaan. Op zijn erf zaten de Wilde Eenden toen al onder de bomen waarin in het vroege voorjaar de eendenkorven komen te hangen. Door het zeer zachte winterweer bloeiden op die datum de madeliefjes op zijn erf ook al. 
– Mijn moeder zag op 23 januari hoe een wijfje Sperwer een Huismus plukte in onze tuin aan de Rijksweg. Sperwers vangen graag mussen. Hun naam is afgeleid van het Germaanse ‘sparwa’, hetgeen ‘mus’ betekent. Het Engelse woord voor ‘mus’ is overigens ‘sparrow’. 
– Bangma van de Wjitteringswei zag in december en januari meerdere malen een IJsvogel bij z’n huis. 
– Bangma meldde mij ook de aanwezigheid van een bijzonder trio bij Abbenwier. Hier verblijft al sinds de zomer van 2007 een Zwarte Zwaan, een mannetje. Al spoedig kreeg de zwaan een wit wijfje Boerengans als vriendin, later kwam er nog een wijfje Zwarte Zwaan bij. Sindsdien zijn de vogels steeds gedrieën. 
– Tot slot nóg een melding van Bangma. Een paartje Knobbelzwaan kreeg vorig jaar nabij zijn huis maar liefst 7 jongen, hetgeen door diverse fotografen is vastgelegd. 

Meldingen altijd welkom op tel.nr. 602377, 
Bauke Sienema.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen