Nieuws no image

Gepubliceerd op 23 september 2005 | door Redactie

0

Vogels in en rondom Jirnsum (deel 7)

De nesten lagen hier zo dicht opeen dat we bijna op onze tenen moesten lopen om geen legsels te vertrappen. Iets voorbij de kolonie vonden we een nest van de Bontbekplevier en even later zagen we ook een aantal jongen. De opzichter ving twee jongen en deed ze in zijn muts. Nadat we deze miniatuur-kieviten zo uitgebreid hadden kunnen bewonderen, werden ze natuurlijk weer losgelaten. 

Ondanks het in mijn ogen soms wat forse wandeltempo zagen we toch nog een paar leuke soorten als Casarca, Zwarte Zwaan en Indische Gans, alle drie exoten, maar bezig Nederland te veroveren.
Tot voor kort hield de Vogelwacht naast de voorjaars-excursie ook een najaars-excursie. Wat mij betreft zou dit gebruik wel weer in ere mogen worden hersteld. In een gebied als het ‘Noorderleeg’ kun je in de herfst volop genieten van de spectaculaire najaarstrek.

Meldingen en waarnemingen
• Homme v.d. Goot hoorde op 28 mei om zes uur ’s ochtends een mannetje Koekoek boven Jirnsum. Ik hoorde de Koekoek nog nooit binnen de bebouwde kom van het dorp, wel eens bij Oudeschouw en bij de bunker van Grou.
• Sibren van Balen bracht mij een plant, een kruiskruid, dat na determinatie door Jan Smittenberg het beruchte Jakobs-kruiskruid bleek te zijn. Van Balen vond de plant bij het viaduct van Grou, een ideale groeiplaats met arme, zanderige grond. Als Jakobs-kruiskruid in het maaisel terecht komt en gevoederd wordt kan het een paard doden.
• Imco Riemersma uit Sneek maakte mij attent op het nest van een Boomvalk in een iep langs de oude straatweg, iets ten noorden van Jirnsum. Met de telescoop heb ik het nest met daarin twee bijna vliegvlugge jongen prachtig kunnen bekijken.
• Net als vorig jaar broedde een paartje Grauwe Vliegenvanger bij Johan de Jong aan de Douwemastrjitte. Het nest bevond zich op precies dezelfde plaats in een sierkrans aan het tuinhuisje. Waarschijnlijk gaat het hier om dezelfde vogels. Jarenlange trouw aan een eenmaal gekozen nestplaats is bij veel soorten heel normaal.
• Bij mevr. v.d. Bij aan de Dekemastrjitte broeden in een kunstnest aan de zijkant van haar huis al jarenlang Huiszwaluwen. Ze vertelde mij dat ze in augustus drie doppen van het tweede legsel van dit jaar op de grond onder het nest vond. De Vogelwacht heeft in het dorp 19 kunstnesten voor Huiszwaluwen hangen waarvan er dit jaar 13 bezet werden.
• Mevr. Smidstra zag bij het Sneekermeer een Ooievaar en een Zwarte Zwaan. Ik zie sinds een paar jaar geregeld Zwarte Zwanen bij Abbenwier. Het gaat hierbij om ontsnapte of losgelaten vogels.
• Op 19 mei zag ik bij Oudeschouw een overtrekkende Wespendief. De Wespendief is een Buizerd-achtige roofvogel die voornamelijk leeft van het broed en de raten van wespen- en bijennesten. In augustus zag ik de vogel (dezelfde?) bij Gaustersyl aan het Sneekermeer. Bij Brandse aan de Learewei verbleef een paar jaar geleden een doortrekkende Wespendief die de vogelrubriek van Jan de Jong in de Leeuwarder Courant haalde!

Meldingen graag op tel.nr. 602377,
Bauke Sienema.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen