Vogelwacht no image

Gepubliceerd op 30 december 2005 | door Redactie

0

Vogels in en rondom Jirnsum (deel 8)

• Sake Janse vond een geringde dode vogel in zijn tuin aan de Slinke. De vogel was waarschijnlijk gepakt door een kat en niet direct op naam te brengen. Ik heb het ringnummer naar de ringcentrale in Heteren gestuurd, het centrale punt voor ringonderzoek in ons land. Het bleek te gaan om een Meerkoet die op 31-7-2001 als volwassen vogel geringd was aan de Learewei. Een ‘echte’ Jirnsumer dus!

• Nog meer ringnieuws komt eveneens van de Learewei. De dode Kerkuil die Jan Brandse afgelopen voorjaar in zijn boerderij aldaar vond, bleek volgens Heteren op 9-6-2004 als nestjong geringd te zijn in Rouveen (bij Staphorst). Deze vogel is dus nog geen jaar oud geworden, een lot dat overigens het gros der jonge Kerkuilen is beschoren.

• Bertus Luiken vertelde mij over een broedgeval van de Grote Bonte Specht, afgelopen voorjaar in een wilg langs de Boorn op camping ‘Molehiem’. De wilg stond op de nominatie gerooid te worden in verband met werkzaamheden aan de walbeschoeiing, maar dit kon, dankzij Bertus Luiken, gelukkig voorkomen worden. Alle jongen zouden zijn uitgevlogen!

• Ik ontving twee meldingen van IJsvogels: mevr. Smidstra zag er in september één langs de Moezel en Sibbele Bruinenberg zag in dezelfde maand een IJsvogel achter de Ned. Herv. kerk.

• Klaas Bruinenberg maakte melding van een vrijwel geheel witte Buizerd tussen Jirnsum en Abbenwier. Ik heb deze vogel zelf ook gezien, van afstand deed hij door de opvallend lichte kleur bijna denken aan een Sneeuwuil. Buizerden zijn zeer variabel van tekening. Het is dan ook goed mogelijk individuele vogels te herkennen en voor onderzoek jarenlang te volgen. Dit exemplaar is waarschijnlijk een wintergast uit het hoge noorden, waar de Buizerden over het algemeen het lichtst gekleurd zijn.

• Jan Meijer zag een jonge Fazant in zijn tuin aan de Dekemastrjitte. Mij zijn geen andere waarnemingen van Fazanten binnen de bebouwde kom van Jirnsum bekend. Bij het Sneekermeer heb ik afgelopen jaar wel opvallend veel Fazanten gezien, ook jongen. Niet alleen was het broedsucces hoog, mogelijk zijn er voor jachtdoeleinden ook illegaal Fazanten uitgezet. De Fazant is een exotische vogel, maar hier al sinds de Middeleeuwen in vele, ook nu soms nog herkenbare, varianten uitgezet, ter aanvulling op de door overbejaging schaars geworden inheemse jachtvogels.
• Age Niemarkt joeg op 15 november ’s ochtends vroeg een Houtsnip op uit zijn tuin aan de Terp. November is dé trekmaand voor de Houtsnip. Doordat ze niet, zoals wij, de weerspiegeling van glas kunnen waarnemen, vliegen er jaarlijks honderden Houtsnippen te pletter tegen ramen en glazen puien. Een sticker van een roofvogel op het glas kan dit voorkomen.

• In aflevering 3 van deze rubriek maakte ik melding van een Kerkuil in de schuur van Homme v.d. Goot aan de Rijksweg. Inmiddels zijn er twee vogels aanwezig, zodat ik binnenkort misschien kan schrijven over een broedgeval!

• Op 5 november zag ik een Slechtvalk op hoge snelheid over Jirnsum vliegen, bij de Wijde Steeg de Boorn oversteken en verdwijnen in de richting van Oudeschouw.

Meldingen graag op tel.nr. 602377,
Bauke Sienema.

————————————————————————————————
Op 20 januari houdt de Vogelwacht haar jaarlijkse koekactie.

Op 13 februari organiseert de Vogelwacht in het parochiezaaltje haar traditionele filmavond. Aanvang 20.00 uur. Ook voor niet leden. Toegang gratis!
————————————————————————————————
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen