Vogelwacht no image

Gepubliceerd op 4 juli 2004 | door Redactie

0

Vogels in en rondom Jirnsum (deel II)

Deze tweede aflevering van de vogelrubriek van de Jirnsumer vogelwacht wil ik beginnen met één van mijn favoriete vogels: ”de Zomertaling” De Zomertaling is een kleine eend, die zoals de naam al doet vermoeden hier alleen in de zomerperiode voorkomt. Zomertalingen zijn in ons land nogal zeldzaam geworden; tot de jaren zeventig waren ze vrij algemeen, en ik was daarom heel verheugd toen ik van vogelwachter Age Niemarkt hoorde, dat in zijn wachtgebied bij Flânsum een wijfje middenin een perceel grasland zat te broeden. Een bezoek aan dit wachtgebied is altijd de moeite waard. Ik schreef er al eens een lovend stukje over in het vogelwachtblad Vanellus, en begin mei zag ik op de Flânsumerfeart het woerdje, prachtig getekend met een opvallende witte wenkbrauwstreep. Het nest werd midden Mei helaas verlaten; zomertalingen zijn zeer gevoelig voor verstoring.

Dat bij Flânsum nog meer bijzondere vogels voorkomen bewijst wel de melding die ik kreeg van een Kwartel, ook weer in het zojuist genoemde vogelwachtgebied. De Kwartel is een vogel die u niet snel te zien zult krijgen. In een interview met het Friesch Dagblad heb ik eens gezegd dat je vogels kijken vooral met je oren doet, en dit is zeker van toepassing op de Kwartel die eigenlijk alleen via de opvallende nachtelijke roep te traceren is.
Een andere nachtelijke roeper is de kwartelkoning. Deze roept in stille zomeravonden zo hardnekkig dat vroeger de boeren langs de grote rivieren, waar de kwartelkoning zeer veel voorkwam, om de slaap te kunnen vatten ’s nachts de luiken sloten. Ik heb een oudere dorpsbewoner wel eens van een vrouw niet zo lovend horen zeggen dat ze praatte ”as in âld Teapert!” (Het Friese woord voor kwartelkoning is Teapert!!).


De kwartelkoning

Vroeger waren kwartelkoningen ook in de Legeaen algemeen. In het zoëven al genoemde blad Vanellus vond ik in het septembernummer van 1955 het volgende stukje van de hand van Gerrit (Fûgeltsje-)Bosch: ”Bij het maaien trof ik een groepje van deze vogeltjes, schrijft de heer A.A.Schoustra te Irnsum, toen hij mij op 21 juni een klein zwart donsjong toezond. Ik heb al acht gevonden maar mogelijk zijn er meer geweest. Ze zaten op een kluwentje toen ik er onder langs maaide waardoor enkele werden verminkt. Een oude vogel heb ik niet waargenomen”. Tot zover Gerrit Bosch.
Zelf hoorde ik een aantal jaren geleden nog eens een kwartelkoning roepen langs het Prinses Margrietkanaal tussen Aldskou en Tersoalstersyl.
Tot slot de melding die ik kreeg van bestuurslid Johan Langhout van een groepje Gieren bij Aldskou. Deze melding zal u misschien wat onwaarschijnlijk voorkomen maar als u de afgelopen jaren de media goed hebt gevolgd, weet u dat meldingen van groepen Gieren in ons land niet meer zo heel bijzonder zijn. Het gaat hierbij om groepen zwervende jonge vogels afkomstig uit Frankrijk of Spanje waar deze soort plaatselijk nog veel voorkomt. Schreef ik in aflevering I van deze rubriek dat Zwarte Roodstaarten kunnen profiteren van oorlogsomstandigheden, ook Gieren volgen oorlog en geweld op de voet. Zo trok een groep Gieren in 1944 na D-day met de geallieerden mee richting Duitsland. Tijdens de slag om Arnhem werden ze ook boven Noord-Brabant gezien.

Verder nog even dit: mist u een schildpad? Op de Rijksweg ongeveer voor het huis van de familie Keulen lag er één doodgereden.
Leuke waarnemingen of ander natuurnieuws kunt u kwijt op nummer 602377 (Bauke Sienema).

Met dank aan: Bauke Sienema en Jan Meijer van de Fugelwacht Jirnsum.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen