Nieuws no image

Gepubliceerd op 15 mei 2004 | door Redactie

0

Vogels in en rondom Jirnsum

Opvallend was afgelopen winter de aanwezigheid van een grote groep Nijlganzen tussen Jirnsum en Abbengawier. Ik telde maximaal 81 exemplaren. De Nijlgans is een vogel die nog niet zo lang in ons land broedt. Aanvankelijk vooral rondom Den Haag, de laatste jaren in steeds grotere aantallen door het hele land. Zo ook in Friesland, bijvoorbeeld bij het Sneekermeer. De Nijlgans is een zogenaamde exoot waarmee een soort wordt bedoeld die van oorsprong niet in Nederland voorkomt maar die hier is gekomen als bijvoorbeeld siervogel en vervolgens is ontsnapt en zich in het wild heeft gevestigd.
Leuk was ook de melding die ik kreeg van een aantal Grote Gele Kwikstaarten, die afgelopen winter op de ijsbaan verbleven. Ziet u in de winter een kwikstaart met geel in het verenkleed, dan kunt u er zeker van zijn dat het om een Grote Gele Kwikstaart gaat. Deze soort, afkomstig van meestal wat hoger gelegen gebieden met snelstromende beken, zwermt in de winterperiode uit naar lagere streken. Als jongen zag ik er één in de sneeuwwinter van 1979 bij de boerderij van Homme v.d. Goot. Ziet u daarentegen in de zomer een kwikstaart met geel in het verenkleed, dan heeft u te maken met een gewone Gele Kwikstaart die ondermeer in het natuurgebied bij het Sneekermeer broedt.

Wat ieder voorjaar een belevenis is, is de terugkeer van de trekvogels uit hun overwinteringsgebieden. Op 3 april hoorde ik de eerste Fitis zingen langs de Rijksweg aan de noordkant van het dorp. De eerste zingende Zwarte Roodstaart hoorde ik op 13 april op het dak van de loods van Verhoeve en Faber, aan de rand van het industrieterrein. Dit is vrij laat, de soort arriveert vaak al in het begin van maart. De Zwarte Roodstaart is een echte cultuurvolger en profiteert van de aanleg van woonwijken en industrieterreinen. In Jirnsum komt de soort voornamelijk op het industrieterrein voor, vooral op het dak van de Haalbouw kunt u op een rustige voorjaarsavond gemakkelijk een zingend mannetje aantreffen.
In de Tweede Wereldoorlog kwam de Zwarte Roodstaart vaak massaal voor in steden die door bombardementen waren getroffen. Door de verwoeste gebouwen en het vele puin leken de steden plotseling sterk op de rotsige streken waar de Zwarte Roodstaart oorspronkelijk vandaan komt.

Het ligt in de bedoeling dat de Fugelwacht regelmatig dit soort bijzondere vogelwaarnemingen gaat rapporteren. Ook via deze site houden wij u hiervan op de hoogte. Doet u zelf een leuke waarneming of heeft u ander natuurnieuws, bel het even door op nummer 602377.

Bron: Bouke Sienema (Fugelwacht Jirnsum).
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen