Nieuws no image

Gepubliceerd op 3 juni 2008 | door Redactie

0

Vogels in & rondom Jirnsum

Vogels in en rondom Jirnsum, deel 16

Meldingen en waarnemingen:

• Arjen Schoustra meldde me dat op 9 februari de Wilde Eenden op z’n erf aan de Kerkebuurt al in de bomen zaten waarin in het voorjaar de eendenkorven komen te hangen. Ten gevolge van het zeer zachte winterweer koerden die dag Houtduif en Holenduif op z’n erf ook al.
• Op 12 februari zag Arjen Schoustra al grote groepen Kieviten bij de Kruisbrekken.
• Drie dagen later zag Schoustra al een territoriaal paartje Kuifeend in het land achter z’n boerderij.
• Mevrouw Bangma van de Wjitteringswei vroeg mij in hoeverre vogels te lijden hebben van vogelvoer met, voor de mens immers zo schadelijke, verzadigde vetten. Ze stelde deze vraag ook aan het radioprogramma ‘Vroege Vogels’, maar kreeg geen bevredigend antwoord. Ik moet dat antwoord ook schuldig blijven. Wie helpt ons uit de brand?
• Klaas Bruinenberg maakte op 3 maart melding van meerdere waarnemingen van IJsvogels bij Jirnsum, namelijk bij z’n boerderij aan de Rijksweg en bij het bankje langs het schelpenpad naar Friens bij Jirnsumersyl.
• Dezelfde waarnemer zag op 6 maart twee Nonnetjes in het slootje vlak voor z’n boerderij. Normaal kiezen Nonnetjes voor wat ruimer water en mijden smalle sloten en ondiepten.
• Op 10 maart zag Klaas Bruinenberg twee Lepelaars tussen Abbenwier en Jirnsum. Dezelfde dag zag ik een Lepelaar bij de Kruisbrekken. Op 27 maart zag Bangma maar liefst 4 exemplaren bij Abbenwier. Vrijwel ieder jaar worden er in het vroege voorjaar Lepelaars rond Abbenwier gezien. Meestal staan ze dan op hun karakteristieke manier te vissen in ondiepe sloten.
• Klaas Bruinenberg vond op 10 maart al tien eendeneieren in een oude korf op z’n erf. De gedomesticeerde Wilde Eenden die bij ons in korven broeden worden door wetenschappers wat oneerbiedig ‘Soepeenden’ genoemd. Blijkens de ‘Atlas van de Nederlandse broedvogels’ (SOVON 2002) is de vorm opvallend talrijk in Friesland. Dit hangt samen met de vele eendenkooien die hier waren, ieder met hun eigen stal van tamme dieren. Daarnaast bestonden hier tot voor enkele decennia speciale eendenverenigingen die het gebruik van broedkorven stimuleerden. In bijvoorbeeld de provincie Groningen kende men deze traditie niet en hier is de verspreiding van de ‘Soepeend’ dan ook meer verbrokkeld.
• Op 17 maart zag ik de eerste Tjiftjaf van dit voorjaar in onze tuin aan de Rijksweg. De vogel zong nog niet, daarmee wordt pas enkele dagen na aankomst begonnen. In het begin klinkt die zang nog wat ‘onhandig’. Pas na enige dagen oefening wordt er voluit gezongen.
• Het regent de laatste tijd meldingen van Grote Zilverreigers. Bangma zag op 18 en 19 maart zo’n prachtige witte reiger bij Abbenwier. Dezelfde vogel werd ook gezien door Douwe Terwisscha van Scheltinga.
• Bij Abbenwier zag ik op 24 maart een paartje Zwarte Zwaan met vier kleine donsjongen. Zoals ik al meldde in de vorige aflevering van deze rubriek verblijven er al enige tijd Zwarte Zwanen bij Abbenwier, vaak in gezelschap van een witte Boerengans. Broeden deden ze hier tot nu toe echter nog nooit. Zwarte Zwanen komen oorspronkelijk uit Australië. Als ze daar ’s zomers broeden is het bij ons winter. De hier verwilderde Zwarte Zwanen hebben hun broedritme vastgehouden en broeden bij ons dus in de winter.
• Een paartje Grote Bonte Specht verbleef op 25 maart op het erf van Arjen Schoustra. Op 29 maart hoorde ik de korte kenmerkende roffel van deze specht tegenover ons huis.
• Baukje Terwisscha van Scheltinga zag op 26 maart een Ooievaar bij Jirnsum.
• Jan Meijer meldde mij op 27 maart dat hij zag hoe aan de Bûtlânswei een Blauwe Reiger een gevangen rat eerst, als een kat zijn prooi, nog wat rond liet spartelen, om de rat vervolgens, ook als bescherming tegen een op prooi beluste Buizerd, in een sloot te verdrinken.
• Meijer kwam dezelfde dag nog bij mij langs met een raamslachtoffer, gesneuveld tegen zijn huis aan de Dekemastrjitte. Het betrof een wijfje Vink. Aangezien eerst ook aan een Sijsje werd gedacht heb ik de vogel gemeten, maar met zo’n 14,5 centimeter was ze hiervoor veel te groot.
• Tot slot de vondst van een bijzonder Kievitsei in het land bij de boerderij van Klaas Bruinenberg. Age W. Niemarkt vond hier een Kievitsei met een lengte van maar 2,8 centimeter, terwijl een normaal Kievitsei bijna 5 centimeter lang is. Het ei had een normale vrij donkere kleur en lag alleen in een nest, waar Niemarkt het door de geringe grootte aanvankelijk voor een stukje modder aanzag. Hij heeft het ei thuis samen met een ei van normale afmetingen op de foto gezet.

Meldingen graag op tel.nr. 602377,

Bauke Sienema.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen