Nieuws no image

Gepubliceerd op 20 juni 2002 | door Redactie

0

Voornamelijk onderhoud aan huisvesting onderwijs te Jirnsum

Dit tekort wordt voor de komende drie jaar (2003-2005) geschat op maar liefst € 3.220.000. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft namens de achterban het probleem van de geringe budgetten op de politieke agenda weten te krijgen. In Den Haag is hier positief op gereageerd. Boarnsterhim schat in dat men structureel € 100.000 tegemoet kan zien.

Het moge duidelijk zijn dat er ondanks bovenstaande nog flink wat geld gegenereerd moet worden. Met behulp van het Rijk en een stuk eigen inspanning hoopt de gemeente het onderwijsprogramma te kunnen uitvoeren.

Voor de basisscholen in Jirnsum staan er ook investeringen inzake onderhoud op het programma. In het meerjarenplan wordt niet gesproken over totale ver- of nieuwbouw (integratie?) van beide basisscholen, terwijl hier middels een werkgroep wel degelijk over wordt gesproken. Hieruit kunnen we afleiden dat het hier slechts gaat om gedachtegoed en is er dus nog niets concreets.

Hieronder kunt u per school zien wat de plannen zijn.
St. Radboudschool
Programma 2002: Vervangen goot aan de berging / rijwielstalling
Programma 2003: Herstraten schoolplein
Programma 2005: Uitbreiding 4e groep (huur 7 jaar)

OBS It Tredde Sté
Programma 2002: Vervanging hekwerk (reeds gerealiseerd)
Programma 2003: Vervangen dakbedekking

Gymlokaal
Programma 2004: Herstellen voegwerk en vervangen plafonds

It Kattekuorke
Staat los van gemeentelijk beleid. Wordt meegenomen in visie Dorpshuis.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen